ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Vienādojumam ctgx=a ir atrisinājums ar jebkuru reālu a vērtību, atšķirībā no sinx un cosx, kuru vērtību apgabals ir 1;1.
ctgx=a
x=arcctga+πn
jeb 
x=arcctga+180°n, kur n.
Arkkotangenss no skaitļa a ir tas pagrieziena leņķis no intervāla 0;π, kura kotangenss vienāds ar a
arcctga=πarcctga.
Tātad
ctgx=a
x=πarcctga+πn, kur n
jeb
x=180°arcctga+180°n, kur n.
Redzam, ka negatīvai vērtībai leņķi atrod līdzīgi kā kosinusa funkcijai.
Piemērs:
a)ctgx=3x=arcctg3+πnx=π6+πn,nb)ctgx=6x=πarcctg6+πn 
  
c)ctgx=33x=πarcctg33+πnx=ππ3+πnx=2π3+πn,n
Izpēti tabulu!
  
Vienādojums
Pieļaujamās \(a\) vērtības, ar kurām vienādojumam eksistē atrisinājums 
sinx=acosx=a
1;1
tgx=a
;+
ctgx=a
;+
  
Attēlā var redzēt tangensa un kotangensa vērtības vienības riņķī dotajiem leņķiem.  
 
YCUZD_220914_4466_vienības riņķis ar tg un ctg vērtībām.svg