Teorija

Uzdevumi

1. Vienādi vektori I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienādi vektori II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vektoru atlikšana no punkta

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Vienādi vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Pretēji vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Pretēji vektori

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Kolineāri vektori pēc garuma I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kolineāri vektori pēc garuma II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kolineāru vektoru pazīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Kolineāru vektoru koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Divu vektoru summa pēc pieraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vairāku vektoru summa pēc pieraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Divu vektoru summa pēc zīmējuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vairāku vektoru summa pēc zīmējuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Vektoru saskaitīšana figūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Vairāku vektoru starpība pēc pieraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Lineāra izteiksme ar vektoriem I

Grūtības pakāpe: zema

3
18. Lineāra izteiksme ar vektoriem II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Lineāras darbības koordinātu formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vektora atlikšana no punkta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Vektora koordinātas plaknē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Vektoru summa telpā koordinātās

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 3 vektoru summa koordinātās telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Vektoru starpība telpā koordinātās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Vektora garums telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Paralēlas taisnes telpā koordinātās

Grūtības pakāpe: augsta

5
27. Paralēlas taisnes telpā ar parametriem

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Darbības ar vektoriem

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Vektora garums

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem