ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Vienādi vektori I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienādi vektori II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pretēji vektori

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vektoru atlikšana no punkta

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Kolineāri vektori pēc garuma I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kolineāri vektori pēc garuma II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Kolineāru vektoru pazīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kolineāru vektoru koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Divu vektoru summa pēc pieraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vairāku vektoru summa pēc pieraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Divu vektoru summa pēc zīmējuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vairāku vektoru summa pēc zīmējuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vektoru saskaitīšana figūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Vairāku vektoru starpība pēc pieraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Lineāra izteiksme ar vektoriem I

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Lineāra izteiksme ar vektoriem II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Lineāras darbības koordinātu formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Vektora atlikšana no punkta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Vektora koordinātas plaknē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vektoru summa telpā koordinātās

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 3 vektoru summa koordinātās telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Vektoru starpība telpā koordinātās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Vektora garums telpā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Paralēlas taisnes telpā koordinātās

Grūtības pakāpe: augsta

5
25. Paralēlas taisnes telpā ar parametriem

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Darbības ar vektoriem

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Vektora garums

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem