Dots vektors AB,
Ax1;y1;z1 - vektora sākumpunkts,
Bx2;y2;z2 - vektora galapunkts,
 
tad AB=x2x1;y2y1;z2z1, un
 
vektora garums AB=x2x12+y2y12+z2z12.
 
Aprēķinot vektora AB garumu, aprēķina arī attālumu starp punktiem \(A\) un \(B.\)
Piemērs:
Dots vektors KD, K4;7;6 un D5;4;1. Aprēķini
a) vektora KD garumu;
b) attālumu starp punktiem \(K\) un \(D\).
 
Uz abiem jautājumiem atbildi dod sekojošs risinājums:
KD=x2x12+y2y12+z2z12KD=542+472+162KD=92+32+52KD=81+9+25KD=115
Atbilde: Vektora KD garums ir 115, tas ir arī attālums starp punktiem \(K\) un \(D\).
Atsauce:
Biruta Siliņa. Kārlis Šteiners. Rokasgrāmata matemātikā vecāko klašu skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC. 2006. izm. 67. lpp.
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja