Ja ar vektoriem koordinātu formā veic aritmētiskas darbības (saskaitīšana, atņemšana un reizināšana (vai dalīšana) ar skaitli), tad tādas pašas darbības jāveic ar katru no koordinātām.
Plaknē
Jaa=ax;ayunb=bx;by,tada±b=ax±bx;ay±byka=kax;kay
Telpā
Jaa=ax;ay;azunb=bx;by;bz,tada±b=ax±bx;ay±by;az±bzka=kax;kay;kaz
Piemērs:
Ja a=1;2 un b=2;3, tad
a+b=1+2;2+3=3;1
 
2a=21;22=2;4
 
ab=12;23=1;5
Piemērs:
Dotas divu vektoru koordinātas
m=1;2 un n=3;5.
Jāaprēķina koordinātas vektoram p=3m+n.
Risinājums
Vektora m pirmā koordināta ir \(1\), vektora n pirmā koordināta ir \(3\), tātad vektorap pirmā koordināta būs 31+3=3+3=6.
 
Tāpat aprēķina otru koordinātu:
32+5=65=1.
 
Tātad p=6;1.
Piemērs:
Dots: m=1;2;1, n=2;0;1
Jāaprēķina: r=4m+3n.
Risinājums
r=4m+3n==41+32;42+30;41+31==46;8+0;4+3==10;8;7
Pretējā vektora koordinātas iegūst, sākotnējās koordinātas pareizinot ar skaitli \(-1\).
Ja m=1;2;1, tad m=1;2;1.
 
Nulles vektoram visas koordinātas ir nulles: 0=0;0 (plaknē) vai 0=0;0;0 (telpā).