Teorija

Uzdevumi

1. Rokasspiedienu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Saskaitīšanas likums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Reizināšanas likums I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Reizināšanas likums II

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Cik skaitļus, kas dalās ar 2, var izveidot

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Cik dažādus skaitļus var izveidot

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Cik pāra skaitļus var izveidot

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Cik telefona numurus var izveidot

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Faktoriālu saīsināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Sakārtotas un nesakārtotas izlases

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Variāciju formula

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām

Grūtības pakāpe: vidēja

5
19. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus

Grūtības pakāpe: augsta

7
20. Cik hordas var novilkt?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Cik dalībnieku piedalījās turnīrā?

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt

Grūtības pakāpe: vidēja

5
23. Kombinācijas, variācijas un permutācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

5
24. Cik veidos var aizbraukt pieredzes apmaiņā?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Cik veidos var pieņemt jauno apsardzi?

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Cik veidos var nopirkt cepures?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem?

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Kombinatorika. Saskaitīšanas un reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Kombinatorika. Izlašu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Kombinatorika. Cipari un skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem