Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Varbūtība un statistika I. Kombinatorika un varbūtība. Saites SKOLA2030 uz 30.01.2021. pieejamie materiāli

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Kombinatorika. Saskaitīšanas likums 7. klases atkārtojums.
3. Kombinatorika. Reizināšanas likums 7. klases atkārtojums.
4. Faktoriāls Skaitļa faktoriāls. faktoriāla pieraksts, pārveidojumi.
5. Sakārtotas un nesakārtotas izlases Kopas un apakškopas jēdzieni.
6. Variācijas Kombinatorika. Sakārtotas izlases. Variāciju definīcija un aprēķināšanas formula.
7. Permutācijas Kombinatorika. Permutācijas definīcija un aprēķināšanas formula
8. Kombinācijas Nesakārtotas izlases. Kombināciju definīcija un aprēķināšanas formula.
9. Kombinatorikas kopsavilkums Īss kopsavilkums par izlašu veidiem: permutācijas, variācijas, kombinācijas
10. Izproti atšķirību starp variācijām un kombinācijām! Video ar uzdevumu risināšanas paraugiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rokasspiedienu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Cik veidos var apmainīties ar sūtījumiem vai rokasspiedieniem?
2. Saskaitīšanas likums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēļu skaita noteikšana, ja izvēlas vienu elementu.
3. Reizināšanas likums I 1. izziņas līmenis zema 1p. Savienojumu skaita noteikšana ( 3 elementu izlase).
4. Reizināšanas likums II 1. izziņas līmenis zema 1p. Par apģērba izvēli.
5. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana 1. izziņas līmenis zema 4p. 3 piemēri izpratnei par reizināšanas un saskaitīšanas likuma lietošanu
6. Cik skaitļus, kas dalās ar 2, var izveidot 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Cipari drīkst atkārtoties, nav dota 0
7. Cik dažādus skaitļus var izveidot 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Cipari nedrīkst atkārtoties, dota arī 0
8. Cik pāra skaitļus var izveidot 2. izziņas līmenis augsta 2p. Cipari nedrīkst atkārtoties, jādalās ar 2, dota arī 0
9. Cik telefona numurus var izveidot 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 2 jaut. Ja cipari drīkst atkārtoties un ja cipari nedrīkst atkārtoties
10. Faktoriālu saīsināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izpratne par faktoriāla īpašību lietošanu
11. Sakārtotas un nesakārtotas izlases 1. izziņas līmenis zema 1p. Pašam jāizveido izlases un jānosaka to skaits
12. Variāciju formula 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaitlisks uzdevums ar variāciju aprēķināšanu
13. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Variāciju skaits. Komanda.
14. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Variāciju skaits. Par kupejām
15. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem 1. izziņas līmenis zema 3p. Izpratne par permutācijām. 3 jautājumi
16. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu 1. izziņas līmenis zema 1p. Permutāciju aprēķināšna. Skolēni.
17. Kombinācijas formula 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaitlisks piemērs
18. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kombinācijas. Grāmatu izvēle.
19. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Kombinācijas. Strukturēts uzdevums par firmas darbiniekiem
20. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus 2. izziņas līmenis augsta 7p. Kombinācijas." vismaz" izpratne. Strukturēts uzdevums.
21. Cik hordas var novilkt? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina hordas definīciju. Kombinācijas
22. Cik dalībnieku piedalījās turnīrā? 2. izziņas līmenis augsta 4p. Sastāda vienādojumu ar kombinācijām
23. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Strukturēts uzdevums. Kombinācijas
24. Kombinācijas, variācijas un permutācijas 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Svarīgs uzdevums par spēju atšķirt P, A un C
25. Cik veidos var aizbraukt pieredzes apmaiņā? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kombinācijas
26. Cik veidos var pieņemt jauno apsardzi? 2. izziņas līmenis augsta 4p. Kombinācijas." vismaz" izpratne.
27. Cik veidos var nopirkt cepures? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Variācijas
28. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kombinācijas

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Četrciparu skaitu skaits (2019.g. eksāmens) Citi zema 1p. Nosaka skaitļu skaitu. Zina, ka skaitlis nesākas ar null. 1.daļas 17. uzd. i
2. Kombinatorika ar skaitļiem (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Nosaka skaitļu izlašu skaitu. 1. daļas 23. uzd.
3. Kombinatorika par skaitļu veidošanu (2017) Citi zema 4p. Cik dažādus skaitļus var izveidot. Cipari atkārtojas. 2. daļas 9. uzd.
4. Kombinatorika par izlašu skaitu. Burti un skaitļi (2015.g. eksāmens) Citi vidēja 2,4p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
5. Kombinatorika par skaitļu veidošanu (2014. g. eksāmens) Citi zema 1p. 12. klases matemātikas eksāmens 1. daļa
6. Kombinatorika (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 2p. Aprēķina kombinācijas. 1. daļas 23. uzd.
7. Kombinatorika (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Lieto permutācijas
8. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Cik trijstūrus var izveidot?

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika Citi zema 1p. Vienkāršs uzdevums ar saskaitīšanas likumu.
2. Kombinatorika Citi zema 1p. Reizināšanas likuma izmantošana (4 elementi)
3. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana Citi vidēja 2p. Variāciju skaits. Grāmatu izvēle.
4. Kombinatorika Citi zema 1p. Saskaitīšanas likuma izmantošana.
5. Dažādo vārdu skaita noteikšana Citi vidēja 1p. Aprēķina dažādo vārdu skaitu, ko var izveidot no dotajiem burtiem
6. Cik veidos var izvēlēties rozes? Citi vidēja 4p. Kombinācijas

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Saskaitīšanas un reizināšanas likums 00:20:00 vidēja 4p.
2. Kombinatorika. Izlašu veidi 00:25:00 vidēja 13p. Pārbaudi zināšanas par dažādiem izlašu veidiem, ja dota viena elementu kopa!
3. Kombinatorika. Cipari un skaitļi 00:20:00 vidēja 6p. Pārbaudi zināšanas par cipariem un skaitļiem!
4. Kombinatorika 00:30:00 vidēja 19p. Lieto kombinācijas, variācijas

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakārtotas izlases I 00:15:00 vidēja 6p. Permutācijas
2. Sakārtotas izlases II 00:20:00 vidēja 6p. Atpazīst un risina variāciju skaitu
3. Nesakārtotas izlases 00:30:00 vidēja 15p. Aprēķina kombinācijas