ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Varbūtība un statistika I. Kombinatorika un varbūtība. Saites SKOLA2030 uz 30.01.2021. pieejamie materiāli

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Kombinatorika. Saskaitīšanas likums 7. klases atkārtojums.
3. Kombinatorika. Reizināšanas likums 7. klases atkārtojums.
4. Faktoriāls Skaitļa faktoriāls. faktoriāla pieraksts, pārveidojumi.
5. Sakārtotas un nesakārtotas izlases Kopas un apakškopas jēdzieni.
6. Variācijas Kombinatorika. Sakārtotas izlases. Variāciju definīcija un aprēķināšanas formula.
7. Permutācijas Kombinatorika. Permutācijas definīcija un aprēķināšanas formula
8. Kombinācijas Nesakārtotas izlases. Kombināciju definīcija un aprēķināšanas formula.
9. Kombinatorikas kopsavilkums Īss kopsavilkums par izlašu veidiem: permutācijas, variācijas, kombinācijas
10. Izproti atšķirību starp variācijām un kombinācijām! Video ar uzdevumu risināšanas paraugiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rokasspiedienu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cik veidos var apmainīties ar sūtījumiem vai rokasspiedieniem?
2. Saskaitīšanas likums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēļu skaita noteikšana, ja izvēlas vienu elementu.
3. Reizināšanas likums I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Par apģērba izvēli.
4. Reizināšanas likums II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Savienojumu skaita noteikšana ( 3 elementu izlase).
5. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana 1. izziņas līmenis zema 4 p. 3 piemēri izpratnei par reizināšanas un saskaitīšanas likuma lietošanu
6. Cik skaitļus, kas dalās ar 2, var izveidot 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Cipari drīkst atkārtoties, nav dota 0
7. Cik dažādus skaitļus var izveidot 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cipari nedrīkst atkārtoties, dota arī 0
8. Cik pāra skaitļus var izveidot 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Cipari nedrīkst atkārtoties, jādalās ar 2, dota arī 0
9. Cik telefona numurus var izveidot 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 2 jaut. Ja cipari drīkst atkārtoties un ja cipari nedrīkst atkārtoties
10. Faktoriālu saīsināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izpratne par faktoriāla īpašību lietošanu
11. Sakārtotas un nesakārtotas izlases 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pašam jāizveido izlases un jānosaka to skaits
12. Variāciju formula 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaitlisks uzdevums ar variāciju aprēķināšanu
13. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Variāciju skaits. Komanda.
14. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Variāciju skaits. Par kupejām
15. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izpratne par permutācijām. 3 jautājumi
16. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Permutāciju aprēķināšna. Skolēni.
17. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kombinācijas. Grāmatu izvēle.
18. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Kombinācijas. Strukturēts uzdevums par firmas darbiniekiem
19. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Kombinācijas." vismaz" izpratne. Strukturēts uzdevums.
20. Cik hordas var novilkt? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina hordas definīciju. Kombinācijas
21. Cik dalībnieku piedalījās turnīrā? 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Sastāda vienādojumu ar kombinācijām
22. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Strukturēts uzdevums. Kombinācijas
23. Kombinācijas, variācijas un permutācijas 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Svarīgs uzdevums par spēju atšķirt P, A un C
24. Cik veidos var aizbraukt pieredzes apmaiņā? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kombinācijas
25. Cik veidos var pieņemt jauno apsardzi? 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Kombinācijas." vismaz" izpratne.
26. Cik veidos var nopirkt cepures? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Variācijas
27. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kombinācijas

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Četrciparu skaitu skaits (2019.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Nosaka skaitļu skaitu. Zina, ka skaitlis nesākas ar null. 1.daļas 17. uzd. i
2. Kombinatorika ar skaitļiem (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Nosaka skaitļu izlašu skaitu. 1. daļas 23. uzd.
3. Kombinatorika par skaitļu veidošanu (2017) Citi zema 4 p. Cik dažādus skaitļus var izveidot. Cipari atkārtojas. 2. daļas 9. uzd.
4. Kombinatorika par izlašu skaitu. Burti un skaitļi (2015.g. eksāmens) Citi vidēja 2,4 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
5. Kombinatorika par skaitļu veidošanu (2014. g. eksāmens) Citi zema 1 p. 12. klases matemātikas eksāmens 1. daļa
6. Kombinatorika (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 2 p. Aprēķina kombinācijas. 1. daļas 23. uzd.
7. Kombinatorika (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Lieto permutācijas
8. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Cik trijstūrus var izveidot?

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika Citi zema 1 p. Vienkāršs uzdevums ar saskaitīšanas likumu.
2. Kombinatorika Citi zema 1 p. Reizināšanas likuma izmantošana (4 elementi)
3. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana Citi vidēja 2 p. Variāciju skaits. Grāmatu izvēle.
4. Kombinatorika Citi zema 1 p. Saskaitīšanas likuma izmantošana.
5. Dažādo vārdu skaita noteikšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina dažādo vārdu skaitu, ko var izveidot no dotajiem burtiem
6. Cik veidos var izvēlēties rozes? Citi vidēja 4 p. Kombinācijas

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Saskaitīšanas un reizināšanas likums 00:20:00 vidēja 4 p.
2. Kombinatorika. Izlašu veidi 00:25:00 vidēja 13 p. Pārbaudi zināšanas par dažādiem izlašu veidiem, ja dota viena elementu kopa!
3. Kombinatorika. Cipari un skaitļi 00:20:00 vidēja 6 p. Pārbaudi zināšanas par cipariem un skaitļiem!
4. Kombinatorika 00:30:00 vidēja 19 p. Lieto kombinācijas, variācijas

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakārtotas izlases I 00:15:00 vidēja 6 p. Permutācijas
2. Sakārtotas izlases II 00:20:00 vidēja 6 p. Atpazīst un risina variāciju skaitu
3. Nesakārtotas izlases 00:30:00 vidēja 15 p. Aprēķina kombinācijas