ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Lineārs vienādojums I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - īsta daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Lineārs vienādojums II

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Lineāru vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Kvadrātvienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Kvadrātvienādojums II

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Kvadrātvienādojums III

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Vjeta teorēma I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vjeta teorēma II

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Vienkāršs daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Daļas vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Daļveida vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vienādojums cosx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Trigonometriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Vienādojuma sinx=a saknes intervālā

Grūtības pakāpe: zema

1,5
18. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes.

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Algebriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem