ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Kāpinātāja noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Kāpinātāja noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vienkāršs eksponentvienādojums I

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Eksponentvienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vienkāršs eksponentvienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vienkāršs eksponentvienādojums IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vienkāršs eksponentvienādojums (ar kvadrātvienādojumu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Eksponentvienādojums (vienādo bāzes)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pamatforma (sakne, kvadrātvienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Eksponentvienādojums (ar kvadrātvienādojumu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vienādo bāzes (ar kvadrātvienādojumu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Eksponentvienādojums (ar pakāpju dalīšanas likumu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Eksponetvienādojums (ar pakāpju reizināšanas likumu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Eksponentvienādojums (ar daļveida kāpinātājiem)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Kopīgā reizinātāja iznešana (sarežģītāks, ar logaritmiem)

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

2
23. Pamatforma (sarežģītāki daļveida kāpinātāji)

Grūtības pakāpe: augsta

2
24. Sakņu skaita noteikšana grafiski

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Eksponentvienādojuma atrisināšana grafiski

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Eksponentvienādojuma sakņu eksistence (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Eksponentvienādojums (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Eksponentvienādojums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Eksponentvienādojumi pamatformā

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Eksponentvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Eksponentvienādojumi ar substitūcijas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem