Teorija

Uzdevumi

1. Lineāra nevienādība I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lineāra nevienādība II

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lineāra nevienādība III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lineāru nevienādību sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Parabolai atbilstoša kvadrātnevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Parametri no kvadrātnevienādības shematiskā attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kvadrātnevienādība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Kvadrātnevienādība II

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Kvadrātnevienādība III

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
11. Daļveida nevienādības aizstāšana ar nevienādību sistēmām

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Reizinājuma salīdzināšana ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Daļveida nevienādība. Intervālu metode I

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Daļveida nevienādība. Intervālu metode II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Naturālā atrisinājuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Nevienādību atrisinājuma eksistence I

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Nevienādību atrisinājuma eksistence II

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Nevienādību atrisinājuma eksistence III

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kvadrātnevienādība (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nevienādība. Zīmju likums dalīšanā (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kvadrātnevienādība. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Intervālu metode (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Lineāru nevienādību atrisināšana

Grūtības pakāpe: zema

11
2. Kvadrātnevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Algebriskas daļveida nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem