Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Pamatnevienādību veidi Pamatnevienādību veidu pārskats.
3. Nevienādības zīmes Nevienādības, stingras un nestingras nevienādības.
4. Nevienādības un skaitļu intervāli Nevienādības atrisinājums uz ass vai pierakstīts ar skaitļu intervālu.
5. Lineāra nevienādība Lineāras nevienādības atrisinājums.
6. Kvadrātnevienādības Kvadrātnevienādības. 9. klases atkārtojums.
7. Daļveida nevienādības atrisināšana, to aizstājot ar nevienādību sistēmu Daļveida nevienādības atrisināšana, izmantojot nevienādību sistēmu.
8. Intervālu metode Daļveida nevienādību definīcija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra nevienādība I 1. izziņas līmenis zema 1p. Risina nevienādību -ax<-b.
2. Lineāra nevienādība II 1. izziņas līmenis zema 1p. Risina nevienādību -x/a>c, kur c ir decimāldaļa.
3. Lineāra nevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbilde R vai tukša kopa.
4. Lineāru nevienādību sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkārša nevienādību sistēma.
5. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz augšu).
6. Parabolai atbilstoša kvadrātnevienādība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a>0.
7. Parametri no kvadrātnevienādības shematiskā attēla 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo koeficienta a un D zīmi
8. Kvadrātnevienādība I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina x, ar ko trinoms x^2+bx+c ir pozitīvs.
9. Kvadrātnevienādība II 1. izziņas līmenis zema 1p. b=0, atrisinājums ir intervāls.
10. Kvadrātnevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Nepilnā kvadrātnevienādība (c=0). Pieraksta intervālu.
11. Daļveida nevienādības aizstāšana ar nevienādību sistēmām 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns prot daļveida nevienādības aizstāt ar nevienādību sistēmām.
12. Reizinājuma salīdzināšana ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3p. (x-a)(x+b)>0.
13. Daļveida nevienādība. Intervālu metode I 1. izziņas līmenis zema 1p. Intervālu metode (vienkārša daļveida nevienādība - labajā pusē 0).
14. Daļveida nevienādība. Intervālu metode II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Intervālu metode (kopsaucēja veidošana - labajā pusē skaitlis).
15. Naturālā atrisinājuma noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Lineāras nevienādības mazākais vai lielākais naturālais atrisinājums.
16. Nevienādību atrisinājuma eksistence I 3. izziņas līmenis augsta 2p. Funkcija < 0. Atzīmē, kurām nevienādībām eksistē vai neeksistē atrisinājums vai ir tieši viena sakne.
17. Nevienādību atrisinājuma eksistence II 3. izziņas līmenis augsta 2p. Funkcija < negatīvs skaitlis. Atzīmē, kurām nevienādībām eksistē vai neeksistē atrisinājums. 8 funkcijas.
18. Nevienādību atrisinājuma eksistence III 3. izziņas līmenis augsta 2p. Funkcija > negatīvs skaitlis. Izvēlas nevienādības, kurām atrisinājums ir R.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātnevienādība (2016) Citi zema 1p. Prot atrisināt nepilno kvadrātnevienādību, ja b=0, nosaka lielāko/mazāko atrisinājumu. 1. daļas 19. uzd.
2. Nevienādība. Zīmju likums dalīšanā (2016) Citi zema 1p. Skolēns zina, ka ar nulli nedrīkst dalīt.
3. Kvadrātnevienādība. (2012) Citi zema 1p. Ja b=0.
4. Intervālu metode (2009) Citi vidēja 6p. Kvadrātizteiksme un lineāra izteiksme.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra nevienādība ar iekavām Citi vidēja 3p. Iekavu atvēršana, dalīšana ar negatīvu skaitli.
2. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls Citi vidēja 1p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz leju).
3. Parabolai atbilstošā kvadrātnevienādība Citi vidēja 1p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a<0.
4. Intervālu metode Citi vidēja 3p. Daļveida nevienādība. Lineāras izteiksmes. Labajā pusē nulles vērtība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāru nevienādību atrisināšana 00:10:00 zema 11p. Vienkāršas lineāras nevienādības.
2. Kvadrātnevienādības 00:15:00 vidēja 8p. Pārbaudi prasmi risināt kvadrārnevienādības!
3. Algebriskas daļveida nevienādības 00:20:00 vidēja 3p. Pārbaudi, vai proti risināt daļveida nevienādības!

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras nevienādības atrisināšana 00:15:00 vidēja 20p. Teorija 1. un 2. Uzdevumi: 1.,2. Vienkāršas lineāras nevienādības 3. Strukturēts uzdevums. 4.,5. Lineāras nevienādības ar vairākiem locekļiem un iekavām. 6. Nevienādība dota ar vārdiem.
2. Izpratne par lielāko, mazāko veselo nevienādības atrisinājumu 00:11:00 vidēja 8p. Uzdevumi: 1. Veselo atrisinājumu noteikšana. 2., 3., 4. Lielāko mazāko veselo atrisinājumu noteikšana.