Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Pamatnevienādību veidi Pamatnevienādību veidu pārskats.
3. Nevienādības zīmes Nevienādības, stingras un nestingras nevienādības.
4. Nevienādības un skaitļu intervāli Nevienādības atrisinājums uz ass vai pierakstīts ar skaitļu intervālu.
5. Lineāra nevienādība Lineāras nevienādības atrisinājums.
6. Kvadrātnevienādības Kvadrātnevienādības. 9. klases atkārtojums.
7. Daļveida nevienādības atrisināšana, to aizstājot ar nevienādību sistēmu Daļveida nevienādības atrisināšana, izmantojot nevienādību sistēmu.
8. Intervālu metode Daļveida nevienādību definīcija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra nevienādība I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Risina nevienādību -ax<-b.
2. Lineāra nevienādība II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Risina nevienādību -x/a>c, kur c ir decimāldaļa.
3. Lineāra nevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilde R vai tukša kopa.
4. Lineāru nevienādību sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienkārša nevienādību sistēma.
5. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz augšu).
6. Parabolai atbilstoša kvadrātnevienādība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a>0.
7. Parametri no kvadrātnevienādības shematiskā attēla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo koeficienta a un D zīmi
8. Kvadrātnevienādība I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina x, ar ko trinoms x^2+bx+c ir pozitīvs.
9. Kvadrātnevienādība II 1. izziņas līmenis zema 1 p. b=0, atrisinājums ir intervāls.
10. Kvadrātnevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Nepilnā kvadrātnevienādība (c=0). Pieraksta intervālu.
11. Daļveida nevienādības aizstāšana ar nevienādību sistēmām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns prot daļveida nevienādības aizstāt ar nevienādību sistēmām.
12. Reizinājuma salīdzināšana ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. (x-a)(x+b)>0.
13. Daļveida nevienādība. Intervālu metode I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Intervālu metode (vienkārša daļveida nevienādība - labajā pusē 0).
14. Daļveida nevienādība. Intervālu metode II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Intervālu metode (kopsaucēja veidošana - labajā pusē skaitlis).
15. Naturālā atrisinājuma noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Lineāras nevienādības mazākais vai lielākais naturālais atrisinājums.
16. Nevienādību atrisinājuma eksistence I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Funkcija < 0. Atzīmē, kurām nevienādībām eksistē vai neeksistē atrisinājums vai ir tieši viena sakne.
17. Nevienādību atrisinājuma eksistence II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Funkcija < negatīvs skaitlis. Atzīmē, kurām nevienādībām eksistē vai neeksistē atrisinājums. 8 funkcijas.
18. Nevienādību atrisinājuma eksistence III 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Funkcija > negatīvs skaitlis. Izvēlas nevienādības, kurām atrisinājums ir R.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātnevienādība (2016) Citi zema 1 p. Prot atrisināt nepilno kvadrātnevienādību, ja b=0, nosaka lielāko/mazāko atrisinājumu. 1. daļas 19. uzd.
2. Nevienādība. Zīmju likums dalīšanā (2016) Citi zema 1 p. Skolēns zina, ka ar nulli nedrīkst dalīt.
3. Kvadrātnevienādība. (2012) Citi zema 1 p. Ja b=0.
4. Intervālu metode (2009) Citi vidēja 4 p. Kvadrātizteiksme un lineāra izteiksme.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra nevienādība ar iekavām Citi vidēja 3 p. Iekavu atvēršana, dalīšana ar negatīvu skaitli.
2. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls Citi vidēja 1 p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz leju).
3. Parabolai atbilstošā kvadrātnevienādība Citi vidēja 1 p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a<0.
4. Intervālu metode Citi vidēja 3 p. Daļveida nevienādība. Lineāras izteiksmes. Labajā pusē nulles vērtība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāru nevienādību atrisināšana 00:10:00 zema 11 p. Vienkāršas lineāras nevienādības.
2. Kvadrātnevienādības 00:15:00 vidēja 8 p. Pārbaudi prasmi risināt kvadrārnevienādības!
3. Algebriskas daļveida nevienādības 00:20:00 vidēja 3 p. Pārbaudi, vai proti risināt daļveida nevienādības!

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras nevienādības atrisināšana 00:15:00 vidēja 20 p. Teorija 1. un 2. Uzdevumi: 1.,2. Vienkāršas lineāras nevienādības 3. Strukturēts uzdevums. 4.,5. Lineāras nevienādības ar vairākiem locekļiem un iekavām. 6. Nevienādība dota ar vārdiem.
2. Izpratne par lielāko, mazāko veselo nevienādības atrisinājumu 00:11:00 vidēja 8 p. Uzdevumi: 1. Veselo atrisinājumu noteikšana. 2., 3., 4. Lielāko mazāko veselo atrisinājumu noteikšana.