ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
  1. Eksponentfunkcija un eksponenciāli procesi

  2. Skaitļa logaritms

  3. Pakāpju īpašības. Atkārtojums

  4. Pamatvienādojumi. Atkārtojums

  5. Eksponentvienādojumi

  6. Pamatnevienādības. Atkārtojums

  7. Eksponentnevienādības