ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Ja divas izteiksmes savieno ar nevienādības zīmi, rodas nevienādība.
Svarīgi ir izšķirt nevienādības zīmes un to nosaukumus.
 
1. Nevienādības zīmes \(>\) nosaukums ir lielāks.
Lielāka ir nevienādības kreisā puse.
am1.svg
 
2. nevienādību zīmes \(<\) nosaukums ir mazāks.
Lielāka ir nevienādības labā puse.
am2.svg
Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes \(>\) vai \(<\), nevienādību sauc par stingru nevienādību.
Ja nevienādības pierakstā izmanto zīmes \(\geq\) vai \(\leq\) (lielāks vai vienāds; mazāks vai vienāds), nevienādību sauc par nestingru nevienādību.
RakstaLasa
Stingras nevienādības:
\(6>5\)
\(x>5\)
\(6\) lielāks nekā \(5\)
\(x\) lielāks nekā \(5\)
Nestingras nevienādības:
\(3\geq 0\)
\(x\leq 0\)
\(3\) ir lielāks vai vienāds ar \(0\)
\(x\) ir mazāks vai vienāds ar \(0\)
 
Ievēro atšķirību starp stingro un nestingro nevienādību!
Piemērs:
Nevienādība 33 ir patiesa, bet \(3 > 3\) ir aplama.