Matemātikā nevienādību risināšanu mācās visās pamatskolas un vidusskolas klasēs.
 
Šajā tematā atkārto pamatnevienādību atrisināšanas metodes, kuras zinot, varēsi atrisināt sarežģītākas nevienādības.
 
Pārbaudi, vai atceries un proti atrisināt vienkāršas nevienādības par sekojošiem tematiem:
  • Lineāras nevienādības
    \(-3x>21\)
      
  • Kvadrātnevienādības
x23x+4<0 
x2x+10>0
x22x+1>0
  • Intervālu metode daļveida nevienādībai un reizinātājos sadalīta nevienādībai
x13+x>0
 
x13+x>0
Vingrinies un rūpīgi izlasi katra uzdevuma risinājuma soļus!