10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Šajā tematā sagatavojies eksponentvienādojumu risināšanai. Atkārtoto pamatvienādojumu atrisināšanas metodes, kuras zinot, var risināt sarežģītākus vienādojumus.
 
Pārbaudi, vai atceries un proti atrisināt vienkāršus vienādojumus par sekojošiem tematiem:
 • Lineārs vienādojums
  \(-3x=7\)
    
 • Kvadrātvienādojums (pilnais, nepilnais) 
  x23x+4=0
   
   
 • Daļveida racionāls vienādojums
  1x=2
   
 • Reizinātājos sadalīts vienādojums
  \((x-2)(x+3)=0\)
   
   
 • Trigonometriskais vienādojums
  sinx=22
Ļoti svarīgi zināt katra vienādojumu veida pieļaujamo vērtību kopu.
 
Vingrinies un rūpīgi izlasi katra uzdevuma risinājuma soļus!