Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Pamatvienādojumu veidi Pamatvienādojumu veidi. Pārskats.
3. Kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes Formulas, Vjeta teorēma, nepilnie kvadrātvienādojumi.
4. Vienādojumi xⁿ=a Lineārs vienādojums un kvadrātvienādojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Koeficients pie x ir daļa.
2. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - īsta daļa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns prot izvilkt kvadrātsakni no īstas daļas.
3. Lineārs vienādojums II 1. izziņas līmenis zema 1 p. ax+b=k, sakne ir negatīvs skaitlis līdz 10.
4. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
5. Kvadrātvienādojums I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2.
6. Kvadrātvienādojums II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos.
7. Kvadrātvienādojums III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0.
8. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnie un nepilnie kvadrātvienādojumi.
9. Vjeta teorēma I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru.
10. Vjeta teorēma II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns spēj atpazīt Vjeta teorēmu.
11. Vienkāršs daļveida vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkāršs daļveida vienādojums, kur 1/x=decimāldaļa,
12. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns spēj atrisināt reizinājuma vienādību ar 0, pēc parauga (a-x)(x+a)=0.
13. Daļas vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns spēj atrisināt daļas vienādību ar 0 pēc vienādojuma struktūras (a+x)/(x-a)=0.
14. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpratnei par daļveida vienādojumu definīcijas apgabalu.
15. Vienādojums cosx=a 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienādojuma cosx=a atrisināšana ar +_ pierakstu.
16. Trigonometriskie pamatvienādojumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atrisina trigonometriskos pamatvienādojumus. Grādi. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1.
17. Vienādojuma sinx=a saknes intervālā 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Vienādojuma sinx=a atrisināšana [0;360].
18. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes. 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Vienādojumu izvēle. Trigonometriskie, lineārie, daļveida un vienādojumi ar moduli.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāru vienādojumu sakņu skaits Citi vidēja 3 p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
2. Diskriminanta aprēķināšana un sakņu skaita noteikšana Citi vidēja 2 p. Prot aprēķināt diskriminantu. Saprot, kāds ir kvadrātvienādojuma sakņu skaits pēc aprēķinātā diskriminanta vērtības.
3. Trigonometriskais pamatvienādojums sin Citi zema 1 p. Radiāni. sin x=1 vai -1 vai 0.
4. Trigonometriskais pamatvienādojums cos Citi zema 1 p. Radiāni cos x=1 vai -1.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskie pamatvienādojumi 00:25:00 vidēja 9 p. Kvadrātvienādojums, daļveida vienādojums, n-tās pakāpes sakne. Izpratne par sakņu skaitu un eksistenci.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Atkārtojums. Lineāri vienādojumi 00:07:00 vidēja 4 p. Formatīvā vērtēšana. uzdevumi ar 1 variantu. Mainās koeficients pie x - negatīvs vesels, decimāldaļa, parasta daļa. Izpratne par atrisinājumu skaitu.
2. Darbs stundai. Atkārtojums. Kvadrātvienādojumi 00:07:00 vidēja 7 p. Formatīvā vērtēšana. 5 uzdevumi ar 1 variantu. Pilnais, abu veidu nepilnie kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēmas un sakņu formulu pārbaude.
3. Darbs stundai. Reizinājums. Daļveida vienādojumi 00:07:00 vidēja 4 p. Formatīvā vērtēšana. 3 uzdevumi ar 1 variantu. Reizinājuma vienādība ar 0; algebriskas daļas vienādība ar 0 un vienādība ar skaitli.