Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Pamatvienādojumu veidi Pamatvienādojumu veidi. Pārskats.
3. Kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes Formulas, Vjeta teorēma, nepilnie kvadrātvienādojumi.
4. Vienādojumi xⁿ=a Lineārs vienādojums un kvadrātvienādojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums I 1. izziņas līmenis zema 1p. Koeficients pie x ir daļa.
2. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - īsta daļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns prot izvilkt kvadrātsakni no īstas daļas.
3. Lineārs vienādojums II 1. izziņas līmenis zema 1p. ax+b=k, sakne ir negatīvs skaitlis līdz 10.
4. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
5. Kvadrātvienādojums I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2.
6. Kvadrātvienādojums II 1. izziņas līmenis zema 1p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos.
7. Kvadrātvienādojums III 1. izziņas līmenis zema 1p. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0.
8. Kvadrātvienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnie un nepilnie kvadrātvienādojumi.
9. Vjeta teorēma I 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru.
10. Vjeta teorēma II 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns spēj atpazīt Vjeta teorēmu.
11. Vienkāršs daļveida vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Vienkāršs daļveida vienādojums, kur 1/x=decimāldaļa,
12. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns spēj atrisināt reizinājuma vienādību ar 0, pēc parauga (a-x)(x+a)=0.
13. Daļas vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns spēj atrisināt daļas vienādību ar 0 pēc vienādojuma struktūras (a+x)/(x-a)=0.
14. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnei par daļveida vienādojumu definīcijas apgabalu.
15. Vienādojums cosx=a 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienādojuma cosx=a atrisināšana ar +_ pierakstu.
16. Trigonometriskie pamatvienādojumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrisina trigonometriskos pamatvienādojumus. Grādi. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1.
17. Vienādojuma sinx=a saknes intervālā 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Vienādojuma sinx=a atrisināšana [0;360].
18. Vienādojumi, kuriem nav sakņu vai ir bezgalīgi daudz saknes. 3. izziņas līmenis augsta 1p. Vienādojumu izvēle. Trigonometriskie, lineārie, daļveida un vienādojumi ar moduli.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāru vienādojumu sakņu skaits Citi vidēja 3p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
2. Diskriminanta aprēķināšana un sakņu skaita noteikšana Citi vidēja 2p. Prot aprēķināt diskriminantu. Saprot, kāds ir kvadrātvienādojuma sakņu skaits pēc aprēķinātā diskriminanta vērtības.
3. Trigonometriskais pamatvienādojums sin Citi zema 1p. Radiāni. sin x=1 vai -1 vai 0.
4. Trigonometriskais pamatvienādojums cos Citi zema 1p. Radiāni cos x=1 vai -1.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskie pamatvienādojumi 00:25:00 vidēja 9p. Kvadrātvienādojums, daļveida vienādojums, n-tās pakāpes sakne. Izpratne par sakņu skaitu un eksistenci.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Atkārtojums. Lineāri vienādojumi 00:07:00 vidēja 4p. Formatīvā vērtēšana. uzdevumi ar 1 variantu. Mainās koeficients pie x - negatīvs vesels, decimāldaļa, parasta daļa. Izpratne par atrisinājumu skaitu.
2. Darbs stundai. Atkārtojums. Kvadrātvienādojumi 00:07:00 vidēja 7p. Formatīvā vērtēšana. 5 uzdevumi ar 1 variantu. Pilnais, abu veidu nepilnie kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēmas un sakņu formulu pārbaude.
3. Darbs stundai. Reizinājums. Daļveida vienādojumi 00:07:00 vidēja 4p. Formatīvā vērtēšana. 3 uzdevumi ar 1 variantu. Reizinājuma vienādība ar 0; algebriskas daļas vienādība ar 0 un vienādība ar skaitli.