ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Polinoma dalīšana ar polinomu. Teorija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Polinomu dalījums kā summa. Teorija

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Bezū teorēma. Teorija

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Dala pirmās pakāpes binomus I

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Dala pirmās pakāpes binomus II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Dala pirmās pakāpes binomus III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Dala otrās un pirmās pakāpes binomus I

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Dala otrās un pirmās pakāpes binomus II

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Dala otrās un pirmās pakāpes binomus III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Dala trešās un pirmās pakāpes binomus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Dala trinomu ar binomu I

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Dala trinomu ar binomu II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Dala trešās pakāpes trinomu ar binomu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Polinoma un binoma dalījums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Polinoma un binoma dalīšanas gaita

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Polinoma un binoma dalījums II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Polinoma un binoma dalījums III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Polinoma un binoma dalījums IV

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Polinoma un binoma dalījums ar nosaukumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Polinoma un binoma dalījuma pieraksta veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
21. Polinomu dalīšanas atlikums

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Piektās pakāpes polinoma dalījums ar binomu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
23. Polinoma, vienādojuma saknes. Teorija

Grūtības pakāpe: zema

1
24. Bezū teorēma. Iespējamās saknes

Grūtības pakāpe: zema

1
25. Vienādojuma saknes noteikšana ar Bezū teorēmu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. Bezū teorēma. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Parametrs, ja dala trinomu ar binomu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Parametrs polinoma un binoma dalījumā I

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Parametrs polinoma un binoma dalījumā II

Grūtības pakāpe: augsta

3
30. Parametrs polinoma un binoma dalījumā III

Grūtības pakāpe: augsta

3
31. Parametrs vienādojumā

Grūtības pakāpe: augsta

3
32. Vienādojuma ar parametru atrisināšana

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Polinomu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Bezū teorēma

Grūtības pakāpe: augsta

14

Materiāli skolotājiem