Teorija

Uzdevumi

1. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Kuba tilpums. Litri

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Kuba tilpuma formula

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Taisnstūra paralēlskaldņa virsmas laukums

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Kuba virsmas laukums. Mēri

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Kuba aprēķināšana, ja dota šķautne

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Prizmas skaldņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Trijstūra prizmas pilnas virsmas laukums I

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Trijstūra prizmas pilnas virsmas laukums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Trijstūra prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Trijstūra prizmas augstuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Trijstūra prizmas pamata laukums un augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Regulāras trijstūra prizmas tilpums, ja dots leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Regulāras četrstūra prizmas virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Taisns paralēlskaldnis. Šķautņu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Regulāras sešstūra prizmas tilpums

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Prizmas, kuras pamatā rombs, tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Maksimālā tilpuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Radošs uzdevums par tilpumu (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Trijstūra prizmas virsmas laukums (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Trijstūra prizmas pamata šķautnes izteikšana (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Trijstūra prizmas tilpums (2005)

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Kuba virsma (2001)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Kuba elementu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Izpratnes uzdevumi par prizmu

Grūtības pakāpe: augsta

15

Materiāli skolotājiem