ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Laukuma mēru pārveidojumi. Atkārtojums Laukuma vienības.
3. Taisnstūra paralēlskaldņa un kuba tilpums 6. kl. atkārtojums.
4. Prizmas virsmas laukuma formulas Dotas plaknes figūru laukuma formulas.
5. Tilpuma mēri (kubvienības). Atkārtojums mm^3, cm^3, dm^3, m^3 un to saistība ar litriem.
6. Prizmas tilpuma formulas Dotas plaknes figūru laukuma formulas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums 2. izziņas līmenis zema 2 p. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana, ja dotas dimensijas.
2. Kuba tilpums. Litri 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dots šķautnes garums. Pārveido mērvienības.
3. Kuba tilpuma formula 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, cik reižu izmainās tilpums, ja izmaina kuba šķautnes garumu.
4. Taisnstūra paralēlskaldņa virsmas laukums 2. izziņas līmenis zema 3 p. 6. kl. risinājums ar izklājumu.
5. Kuba virsmas laukums. Mēri 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārveido kvadrātvienības.
6. Kuba aprēķināšana, ja dota šķautne 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Diagonāles, diagonālšķēluma, tilpuma, virsmas aprēķināšana.
7. Prizmas skaldņu skaita noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. n-stūra prizmas skaldnes.
8. Trijstūra prizmas pilnas virsmas laukums I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, kā iegūt prizmas pilnas virsmas laukumu.
9. Trijstūra prizmas pilnas virsmas laukums II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto virsmas laukuma formulu.
10. Trijstūra prizmas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota regulāra trijstūra mala un prizmas augstums.
11. Trijstūra prizmas augstuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots lielākās skaldnes laukums. Pitagora teorēma.
12. Trijstūra prizmas pamata laukums un augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lieto trigonometriju, pamatā vienādsānu trijstūris.
13. Regulāras trijstūra prizmas tilpums, ja dots leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots sānu skaldnes leņķis ar pamata plakni
14. Regulāras četrstūra prizmas virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Četrstūra prizmas virsmas laukums.
15. Taisns paralēlskaldnis. Šķautņu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots tilpums, aprēķina virsmas laukumu.
16. Regulāras sešstūra prizmas tilpums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dota sešstūra mala un prizmas augstums.
17. Prizmas, kuras pamatā rombs, tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dotas romba diagonāles un lielākā diagonālšķēluma laukums.
18. Maksimālā tilpuma noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Nosaka maksimālo tilpumu, izmantojot kvadrātfunkciju.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Radošs uzdevums par tilpumu (2019) Citi augsta 5 p. Kuba un taisnleņķa trijstūra prizmas tilpumu attiecības noteikšana. 3.daļas 1. uzd.
2. Trijstūra prizmas virsmas laukums (2017) Citi vidēja 4 p. Lieto Pitagora teorēmu, aprēķina pilnas virsmas laukumu. 2. daļas 2. uzd.
3. Trijstūra prizmas pamata šķautnes izteikšana (2009) Citi vidēja 1 p. No sānu virsmas laukuma izsaka malu.
4. Trijstūra prizmas tilpums (2005) Citi augsta 3 p. Doti parametri.
5. Kuba virsma (2001) Citi zema 1 p. Aprēķina virsmu, ja dots tilpums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kuba virsmas krāsa Citi zema 3 p. Kuba virsmas laukums. Krāsas daudzums. 6.kl. uzd.
2. Akvārija augstums no tilpuma Citi zema 1 p. Dots garums, platums un tilpums, jānosaka augstums.
3. Izpratnes jautājumi par prizmu Citi vidēja 4 p. Zina pamata figūru pēc prizmas nosaukuma.
4. Kuba aprēķināšana, ja dots pamata perimetrs Citi zema 5 p. Aprēķina šķautni, diagonāli, diagonālšķēluma laukumu, virsmas laukumu, tilpumu.
5. Regulāras trijstūra prizmas tilpums. Skaldnes diagonāle Citi vidēja 3 p. Lieto Pitagora teorēmu. Regulāra trijstūra laukuma formulu un tilpuma formulu.
6. Četrstūra prizmas tilpums. Diagonāles leņķis ar sānu skaldni Citi vidēja 5 p. Prasme iezīmēt doto leņķi. Sakarības taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādi. Pitagora teorēma.
7. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums. Diagonāles leņķis ar pamatu Citi vidēja 3 p. Izmanto Pitagora teorēmu, tg sakarību, tilpuma formulu.
8. Regulāras sešstūra prizmas tilpums Citi zema 2 p. Lieto reg. trijstūra laukuma formulu un tilpuma formulu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kuba elementu aprēķināšana 00:15:00 vidēja 13 p. Virsmas, tilpuma, diagonāles, leņķu aprēķināšana.
2. Izpratnes uzdevumi par prizmu 00:30:00 augsta 15 p. Izpratnes jautājumi, tilpums un virsma.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmas tilpuma aprēķināšana 00:30:00 augsta 11 p. Kuba, trijstūra prizmas, taisnstūra paralēlskaldņa tilpums.
2. Prizmas virsmas aprēķināšana 00:30:00 vidēja 10 p. Kuba, trijstūra prizmas un paralēlskaldņa virsma.