Teorija

Uzdevumi

1. Mēri un salīdzini!

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Skaitļa iepriekšējais un nākamais skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Skaitļu ass. Salīdzini!

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Skaitļu virknes. Augošā un dilstošā secība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Virkne. Monētas

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Skaitļu salīdzināšana ar vārdiem (lielāks/mazāks/ tikpat)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Skaitļu salīdzināšana (<>=)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Mēri un salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Salīdzināšana. Monētas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Monētas. Saskaitīšana un salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Skaitļu virknes. Monētas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Burtu simbolika. Salīdzināt summas izteiksmes, kuras satur burtus, izvēloties pareizo zīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Salīdzināšana un skaitļu virknes. Nauda

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem