Salīdzināšana.
Ja divus skaitļus salīdzina, starp tiem pastāv viena no attieksmēm:
lielāks nekā \(>\)
vienāds ar \(=\)
mazāks nekā \(<\)
 
YCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk_2.svgYCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk_3.svgYCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk_4.svg
\(4> 2\)
\(4=4\)
\(1<4\)
\(4\) lielāks nekā \(2\)
\(4\) vienāds ar \(4\) 
\(1\) mazāks nekā \(4\)
 
\(14\) ir lielāks nekā \(12\), tātad \(12\) ir mazāks nekā \(14\)
\(54\) ir lielāks nekā \(36\), tātad \(36\) ir mazāks nekā \(54\)
 
Atceries!
YCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk.svg
"Viņš vienmēr gatavs apēst lielāko."
 
Katru no attieksmēm var uzrakstīt arī apgrieztā veidā.
YCUZD_220620_3926_vairāk_mazāk_1.svg
  
Salīdzinot skaitļus, var arī noteikt, par cik viens skaitlis ir lielāks vai mazāks par otru.
Lai aprēķinātu skaitļu starpību - par cik lielāks, no lielākā skaitļa atņem mazāko.
Piemērs:
Nosaki skaitļu \(28\) un \(6\) starpību. Par cik skaitlis \(28\) ir lielāks par skaitli \(6\).
Risinājums: \(28\) \(-\) \(6\) \(=\) \(22\)
Atbildi var uzrakstīt trīs veidos:
Skaitļu \(28\) un \(6\) starpība ir \(22\)
Skaitlis \(28\) ir par \(22\) lielāks nekā \(6\)
Skaitlis \(6\) ir par \(22\) mazāks nekā \(28\)
Atsauce:
Ceļojums. Matemātika 1. klasei, G. Ernštreite Rīga;Raka 2001,47.lpp.
Skaitļi. Es rēķinu.5 - 7 gadi Icine, M. Aiševska. Rīga,ZvaigzneABC,25lpp.