Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļu salīdzināšana Mācās izmantot simbolus “<“ un “>”, lai parādītu, kurš skaitlis ir lielāks/ mazāks.Salīdzina divciparu skaitļus, vispirms salīdzinot desmitus, tad – vienus.
2. Skaitļu virknes Vizuāls un skaidrojošs apraksts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mēri un salīdzini! 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kurš priekšmets ir garāks, kurš īsāks. Doti dažādi priekšmeti, kuri izmērīti.
2. Skaitļa iepriekšējais un nākamais skaitlis 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka skaitļa kaimiņus dotajam skaitlim.
3. Skaitļu ass. Salīdzini! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot noteikt skaitļu kaimiņus, prot salīdzināt paslēptos skaitļus. Katram skaitlim ir noteikta vieta uz skaitļu taisnes (piemēram, skaitlis 5 atrodas piecu soļu attālumā no 0), katrs nākamais skaitlis ir lielāks nekā iepriekšējais, jo atrodas tālāk no 0. (M.Li.1.).
4. Salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot salīdzināt skaitļus, noteikt, kurš salīdzinājums ir patiess. Doti vairāki salīdzinājumi.
5. Skaitļu virknes. Augošā un dilstošā secība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, kura skaitļu virkne ir sakārtota pēc dotā nosacījuma. Dotas vairākas skaitļu virknes.
6. Virkne. Monētas 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sakārto monētas augošā vai dilstošā secībā un nosaka, kura monēta neiederas, jo tās vērtība nebūs secīga visai monētu rindai.
7. Skaitļu salīdzināšana ar vārdiem (lielāks/mazāks/ tikpat) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot salīdzināt skaitļus izmantojot frāzes - mazāks nekā, lielāks nekā, tikpat cik. Salīdzināt skaitļus nozīmē pateikt, kurš lielāks. Par diviem atšķirīgiem skaitļiem vienmēr var pateikt, kurš lielāks. (M.Li.3.)
8. Skaitļu salīdzināšana (<>=) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot salīdzināt skaitļus izmantojot zīmes <, >, =. Salīdzināt skaitļus nozīmē pateikt, kurš lielāks. Par diviem atšķirīgiem skaitļiem vienmēr var pateikt, kurš lielāks. (M.Li.3.)
9. Mēri un salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt lineāla garumu un un nosaka, vai būs iespējams uzzīmēt noteikta garuma nogriezni.
10. Salīdzināšana. Monētas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka monētu vērtību un salīdzina tās.
11. Monētas. Saskaitīšana un salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaita un nosaka monētu vērtību, salīdzina tās.
12. Skaitļu virknes. Monētas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka eiro monētu vērtību un prot papildināt virkni.
13. Burtu simbolika. Salīdzināt summas izteiksmes, kuras satur burtus, izvēloties pareizo zīmi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Salīdzina skaitu saskaitot (jo lielāks skaitlis, jo vairāk) vai sagrupējot pa pāriem. (M.Li.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu virkne. Nogrieznis Citi vidēja 1 p. Prot veidot virkni un noteikt, cik garus nogriežņus vēl jāuzzīmē, lai virkni turpinātu. Doti trīs nogriežņi, kuri ir uzzīmēti, secīgi veidojot virkni.
2. Skaitļu virknes Citi vidēja 1 p. Prot noteikt, kāda skaitļu virkne ir paslēpta zem vārda, zina skaitļu kaimiņus. Orientējas simta kvadrātā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināšana un skaitļu virknes. Nauda 00:25:00 vidēja 6 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas attīsta sekojošas prasmes: prot veidot skaitļu virknes; prot mērīt un salīdzināt dotos priekšmetus; azīst eiro naudas monētas, prot tās sakārtot virknē pēc to vērtības.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu virknes. Nezināmā skaitļa noteikšana un salīdzināšana. Nogrieznis. 00:25:00 augsta 6 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda sekojošas prasmes: prot veidot skaitļu virknes; prot atrast skaitļus simta kvadrātā; prot noteikt nezināmos skaitļus uz skaitļu ass un salīdzināt tos.