ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Empīriskie, induktīvie vai deduktīvie spriedumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vai dotais apgalvojums ir izteikums?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vispārīgu un atsevišķu izteikumu patiesums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Noteikt īpašības un pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Definīcijas veidošanas prasības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Izteikuma patiesums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Izteikums ar negāciju (ne A)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Teorēmas atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Tiešās, apgrieztās, pretējās teorēmas veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Nepieciešamais, pietiekamais nosacījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Saliktu izteikumu patiesums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Loģikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem