ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir matemātiskā loģika? Matemātiksā loģika kā zinātne. Īss raksturojums.
2. Empīriskie un induktīvie spriedumi Raksturojums un piemēri.
3. Deduktīvie spriedumi Izprot dedukcijas nozīmi matemātikā.
4. Vispārīgi un atsevišķi izteikumi Pretpiemēra nozīme izteikuma patiesuma novērtēšanā.
5. Īpašības un pazīmes Izprot atšķirību starp īpašību un pazīmi.
6. Jēdzienu definēšana Raksturīgākās kļūdas definējot jaunu jēdzienu.
7. Saliktie izteikumi Izteikumi, kurus veido ar "ne", "un", "vai", "ja, tad", "ir tad un tikai tad, ja".
8. Aksioma Aksiomas nozīme matemātikā.
9. Teorēma Teorēmu veidi un to patiesums.
10. Ko nozīmē pierādīt teorēmu Vispārīgā apgalvojuma atšķirība no atsevišķajiem apgalvojumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Empīriskie, induktīvie vai deduktīvie spriedumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Empīrisko, induktīvo vai deduktīvo spriedumu atpazīšana.
2. Vai dotais apgalvojums ir izteikums? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina izteikuma pazīmi.
3. Vispārīgu un atsevišķu izteikumu patiesums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atšķir vispārīgu un atsevišķu izteikumu.
4. Noteikt īpašības un pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atšķir pazīmi no īpašības. Piemēri no ģeometrijas.
5. Definīcijas veidošanas prasības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka dotās definīcijas trūkumus.
6. Izteikuma patiesums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Novērtē uzdeuvma patiesumu. Zina pretpiemēra nozīmi.
7. Izteikums ar negāciju (ne A) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteikuma patiesuma noteikšana.
8. Teorēmas atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot atšķirt teorēmu no īpašības un definīcijas. 2013. g. eksāmenā.
9. Tiešās, apgrieztās, pretējās teorēmas veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Patiesuma novērtēšana.
10. Nepieciešamais, pietiekamais nosacījums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jēdzienu: nepieciešamais, pietiekamais nosacījums izprašana.
11. Saliktu izteikumu patiesums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saikļa "un" lietojums un noliegums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas matemātiskājā loģikā Citi vidēja 1 p. Loģikas jēdzienu pārbaude

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Loģikas elementi 00:16:00 vidēja 7 p. Pārbaudi zināšanas loģikas elementos !