Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir matemātiskā loģika? Matemātiksā loģika kā zinātne. Īss raksturojums.
2. Empīriskie un induktīvie spriedumi Raksturojums un piemēri.
3. Deduktīvie spriedumi Izprot dedukcijas nozīmi matemātikā.
4. Vispārīgi un atsevišķi izteikumi Pretpiemēra nozīme izteikuma patiesuma novērtēšanā.
5. Īpašības un pazīmes Izprot atšķirību starp īpašību un pazīmi.
6. Jēdzienu definēšana Raksturīgākās kļūdas definējot jaunu jēdzienu.
7. Saliktie izteikumi Izteikumi, kurus veido ar "ne", "un", "vai", "ja, tad", "ir tad un tikai tad, ja".
8. Aksioma Aksiomas nozīme matemātikā.
9. Teorēma Teorēmu veidi un to patiesums.
10. Ko nozīmē pierādīt teorēmu Vispārīgā apgalvojuma atšķirība no atsevišķajiem apgalvojumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Empīriskie, induktīvie vai deduktīvie spriedumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Empīrisko, induktīvo vai deduktīvo spriedumu atpazīšana.
2. Vai dotais apgalvojums ir izteikums? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina izteikuma pazīmi.
3. Vispārīgu un atsevišķu izteikumu patiesums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atšķir vispārīgu un atsevišķu izteikumu.
4. Noteikt īpašības un pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atšķir pazīmi no īpašības. Piemēri no ģeometrijas.
5. Definīcijas veidošanas prasības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka dotās definīcijas trūkumus.
6. Izteikuma patiesums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Novērtē uzdeuvma patiesumu. Zina pretpiemēra nozīmi.
7. Izteikums ar negāciju (ne A) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteikuma patiesuma noteikšana.
8. Teorēmas atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot atšķirt teorēmu no īpašības un definīcijas. 2013. g. eksāmenā.
9. Tiešās, apgrieztās, pretējās teorēmas veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Patiesuma novērtēšana.
10. Nepieciešamais, pietiekamais nosacījums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jēdzienu: nepieciešamais, pietiekamais nosacījums izprašana.
11. Saliktu izteikumu patiesums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saikļa "un" lietojums un noliegums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas matemātiskājā loģikā Citi vidēja 1p. Loģikas jēdzienu pārbaude

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Loģikas elementi 00:16:00 vidēja 7p. Pārbaudi zināšanas loģikas elementos !