Teorija

Uzdevumi

1. Galīga, bezgalīga, tukša kopa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Divu intervālu šķēlums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Divu intervālu apvienojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Galīgu kopu šķēlums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Venna diagramma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Galīgu kopu apvienojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Galīgu kopu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Apakškopas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Apakškopa (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Venna diagramma (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kopu simbolika. Venna diagramma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Darbības ar kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem