ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Saite uz SKOLA 2030 programmu
3. Temata apguves norise

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamatjēdzieni: galīgas, bezgalīgas, tukšas kopas, apakškopas Definīcijas un piemēri
2. Darbības ar kopām: šķēlums, apvienojums, kopu atņemšana Darbību definīcijas un piemēri
3. Skaitļu kopas (N, Z, Q, I, R, C) Skaitļu kopu definīcijas un apzīmējumi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Galīga, bezgalīga, tukša kopa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Galīgu, bezgalīgu, tukšu kopu atpazīšana
2. Divu intervālu šķēlums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divu intervālu šķēluma noteikšana, nav dots zīmējums
3. Divu intervālu apvienojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divu intervālu apvienojuma noteikšana, nav dots zīmējums
4. Galīgu kopu šķēlums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotas kopas ar skaitļiem
5. Venna diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kllasē mācās 22 skolēni. No tiem korī dzied 8 skolēni, sporta pulciņu apmeklē 10 skolēni. Zināms, ka 2 skolēni gan apmeklē kori, gan sporta pulciņu. Cik skolēnu neapmeklē ne kori, ne sporta pulciņu?
6. Galīgu kopu apvienojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotas kopas ar skaitļiem
7. Galīgu kopu atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotas kopas ar skaitļiem
8. Apakškopas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti skaitļu kopu apzīmējumi. N, Q, R, I, Z

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apakškopa (2016) Citi zema 1 p. Izvēlas dotā intervāla apakškopu
2. Venna diagramma (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Eksāmenus kārto a skolēni. No tiem bioloģiju kārtoja b skolēni, fiziku - c skolēni, d skolēni kārtoja gan B, gan F. Cik skolēnu nekārtoja nevienu no šiem eksāmeniem?
3. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Izpratne par kopu šķēlumu. Vienmēr viena atbilde

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika Citi vidēja 2 p. Kombinatorika, kopas un apakškopas jēdziens, teorijas pārbaude
2. Galīgu kopu šķēlums Citi vidēja 2 p. Nosaka galīgu kopu šķēlumu
3. Lieto darbības ar kopām Citi vidēja 3 p. No 10. klases 30 skolēniem 19 dzied korī, 15 nodarbojas ar sportu, bet 7 skolēniem nav papildus nodarbību. Cik skolēnu dzied un sporto, tikai dzied, tikai sporto?
4. Triju galīgu kopu šķēlums Citi vidēja 2 p. Nosaka triju galīgu kopu šķēlumu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopu simbolika. Venna diagramma 00:15:00 vidēja 4 p. Atpazīt kopas, apakškopas, simbolus. Teksta uzdevums par kopām
2. Darbības ar kopām 00:15:00 vidēja 4 p. Šķēlums, apvienojums, atņemšana