Teorija

Uzdevumi

1. Ir vai nav vienāds

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kāpināšana kvadrātā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Kāpināšana kvadrātā vai kubā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Kāpināšana kubā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kāpināšana rakstos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vairākas darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Kāpināšanas darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kāpināšana 3 - 5 pakāpē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Skaitļu kvadrātu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Skaitļu kubu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Saistītais pieraksts ar kāpināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Summas kvadrāts I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Starpības kvadrāts II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Skaitļu ķēdīte

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. Salīdzini izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Skaitļa kvadrāta iegūšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Pirmā darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Darbību mašīna

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Kvadrāta laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Kvadrāta malas mērīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Kvadrāta malas garums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Māju laukumi

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pakāpes uzrakstīšana (2000)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Vienkāršāka kāpināšana - ievaduzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Kāpināšana dažādos uzdevumos

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem