Teorija

Uzdevumi

1. Iekrāsotas/neiekrāsotas daļas

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Skaitļu stars

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Daļu vienādība

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Daļas saīsināšana ar atbildēm

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Noskaidrot vienādības patiesumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Picas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Atbilstošā daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Norādītā daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Daļas paplašināšana uz noteiktu saucēju

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Nezināms paplašinātās daļas skaitītājs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Daļas saīsināšana, ja dots saucējs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nezināms saīsinātās daļas saucējs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Nezināms paplašinātās daļas saucējs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Nezināmais skaitītājs un saucējs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Daļas saīsināšana - lieli skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vairāki soļi vienā

Grūtības pakāpe: augsta

1
17. Vienādas daļas

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu skaitītājā saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu saucējā saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Daļas noteikšana teksta uzdevumā (2010)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem