Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas pamatīpašība. Saīsināšana un paplašināšana Daļu saīsināšana, paplašināšana. Piemēri.
2. Daļu saīsināšana Lielākais kopīgais dalītājs. Saīsināšanas piemērs.
3. Nesaīsināmas daļas Daļas , ko nevar saīsināt, savstarpēji pirmskaitļi. Piemēri.
4. Noderīgo materiālu stūrītis Tava klase un youtube.com pieejamie video materiāli

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iekrāsotas/neiekrāsotas daļas 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka, kāda daļa no figūras ir iekrāsota. Saīsina daļu.
2. Skaitļu stars 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka burta atrašanās vietu uz skaitļu stara - saīsinātu daļu.
3. Daļu vienādība 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot noteikt, vai daļas pēc īsināšanas ir vienādas.
4. Daļas saīsināšana ar atbildēm 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot saīsināt daļu. Izvēlas vienu no 4 atbilžu variantiem.
5. Noskaidrot vienādības patiesumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt vienādības patiesumu.
6. Picas daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai apgalvojums ir patiess.
7. Atbilstošā daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt, kāda paplašināta daļa atbilst zīmējumā norādītajai saīsinātajai daļai.
8. Norādītā daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka dotajai iekrāsotajai daļai atbilstošu saīsinātu daļu
9. Daļas paplašināšana uz noteiktu saucēju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot paplašināt daļu uz norādīto saucēju.
10. Nezināms paplašinātās daļas skaitītājs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot paplašināt doto daļu, ja dots jaunais saucējs.
11. Daļas saīsināšana, ja dots saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot saīsināt daļu līdz norādītajam saucējam.
12. Nezināms saīsinātās daļas saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot saīsināt daļu, ja dots skaitītājs.
13. Nezināms paplašinātās daļas saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt paplašinātās daļas saucēju.
14. Nezināmais skaitītājs un saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt nezināmo skaitītāju un saucēju ar saīsināšanu un paplašināšanu. Trīs vienādas daļas.
15. Daļas saīsināšana - lieli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot saīsināt uzreiz vai pakāpeniski daļu ar lieliem skaitļiem.
16. Vairāki soļi vienā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka saucēju, vispirms daļu saīsinot un pēc tam paplašinot.
17. Vienādas daļas 3. izziņas līmenis augsta 2p. Prot atrast 2 vienādas daļas
18. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu skaitītājā saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot saīsināt daļveida izteiksmi (skaitītājā reizinājums) un aprēķināt tās vērtību.
19. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu saucējā saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot saīsināt daļveida izteiksmi (saucējā reizinājums) un aprēķināt tās vērtību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas noteikšana teksta uzdevumā (2010) Citi vidēja 1p. 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burti uz skaitļu stara Citi vidēja 1p. Nosaka burta atrašanās vietu uz skaitļu stara - saīsinātu daļu.
2. Iekrātā nauda Citi vidēja 1p. Nosaka, vai apgalvojums ir patiess.
3. Iekrāsota daļa Citi vidēja 2p. Nosaka dotajai iekrāsotajai daļai atbilstošu saīsinātu daļu
4. Daļas paplašināšana uz noteiktu skaitītāju Citi vidēja 3p. Prot paplašināt daļu uz norādītu skaitītāju.
5. Daļas saīsināšana, parādot dalītāju Citi vidēja 3p. Prot saīsināt daļu (ar 2-5).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas pamatīpašība - ievaduzdevumi 00:25:00 vidēja 7p. Vienkāršāki uzdevumi par daļas pamatīpašībām.
2. Daļas pamatīpašības izmantošana daļu saīsināšanā un paplašināšanā 00:25:00 vidēja 12p. Daļu paplašināšana un saīsināšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas pamatīpašība dažādos uzdevumos 00:20:00 vidēja 9p. Daļas pamatīpašības izmantošana dažādos uzdevumos.Iekrāsota figūras daļa, skaitļu stars, teksta uzd., daļas saīsināšana, daļas paplašināšana.