10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas pamatīpašība. Saīsināšana un paplašināšana Daļu saīsināšana, paplašināšana. Piemēri.
2. Daļu saīsināšana Lielākais kopīgais dalītājs. Saīsināšanas piemērs.
3. Nesaīsināmas daļas Daļas , ko nevar saīsināt, savstarpēji pirmskaitļi. Piemēri.
4. Noderīgo materiālu stūrītis Tava klase un youtube.com pieejamie video materiāli

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iekrāsotas/neiekrāsotas daļas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka, kāda daļa no figūras ir iekrāsota. Saīsina daļu.
2. Skaitļu stars 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka burta atrašanās vietu uz skaitļu stara - saīsinātu daļu.
3. Daļu vienādība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt, vai daļas pēc īsināšanas ir vienādas.
4. Daļas saīsināšana ar atbildēm 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot saīsināt daļu. Izvēlas vienu no 4 atbilžu variantiem.
5. Noskaidrot vienādības patiesumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt vienādības patiesumu.
6. Picas daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums ir patiess.
7. Atbilstošā daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, kāda paplašināta daļa atbilst zīmējumā norādītajai saīsinātajai daļai.
8. Norādītā daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka dotajai iekrāsotajai daļai atbilstošu saīsinātu daļu
9. Daļas paplašināšana uz noteiktu saucēju 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot paplašināt daļu uz norādīto saucēju.
10. Nezināms paplašinātās daļas skaitītājs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot paplašināt doto daļu, ja dots jaunais saucējs.
11. Daļas saīsināšana, ja dots saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot saīsināt daļu līdz norādītajam saucējam.
12. Nezināms saīsinātās daļas saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saīsināt daļu, ja dots skaitītājs.
13. Nezināms paplašinātās daļas saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt paplašinātās daļas saucēju.
14. Nezināmais skaitītājs un saucējs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt nezināmo skaitītāju un saucēju ar saīsināšanu un paplašināšanu. Trīs vienādas daļas.
15. Daļas saīsināšana - lieli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saīsināt uzreiz vai pakāpeniski daļu ar lieliem skaitļiem.
16. Vairāki soļi vienā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka saucēju, vispirms daļu saīsinot un pēc tam paplašinot.
17. Vienādas daļas 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Prot atrast 2 vienādas daļas
18. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu skaitītājā saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot saīsināt daļveida izteiksmi (skaitītājā reizinājums) un aprēķināt tās vērtību.
19. Daļveida izteiksmes ar reizināšanu saucējā saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot saīsināt daļveida izteiksmi (saucējā reizinājums) un aprēķināt tās vērtību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas noteikšana teksta uzdevumā (2010) Citi vidēja 1 p. 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burti uz skaitļu stara Citi vidēja 1 p. Nosaka burta atrašanās vietu uz skaitļu stara - saīsinātu daļu.
2. Iekrātā nauda Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums ir patiess.
3. Iekrāsota daļa Citi vidēja 2 p. Nosaka dotajai iekrāsotajai daļai atbilstošu saīsinātu daļu
4. Daļas paplašināšana uz noteiktu skaitītāju Citi vidēja 3 p. Prot paplašināt daļu uz norādītu skaitītāju.
5. Daļas saīsināšana, parādot dalītāju Citi vidēja 3 p. Prot saīsināt daļu (ar 2-5).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas pamatīpašība - ievaduzdevumi 00:25:00 vidēja 7 p. Vienkāršāki uzdevumi par daļas pamatīpašībām.
2. Daļas pamatīpašības izmantošana daļu saīsināšanā un paplašināšanā 00:25:00 vidēja 12 p. Daļu paplašināšana un saīsināšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas pamatīpašība dažādos uzdevumos 00:20:00 vidēja 9 p. Daļas pamatīpašības izmantošana dažādos uzdevumos.Iekrāsota figūras daļa, skaitļu stars, teksta uzd., daļas saīsināšana, daļas paplašināšana.