Ja daļas skaitītājam un saucējam nav kopīgu dalītāju, tad daļu nevar saīsināt - tā ir nesaīsināma daļa.
Daļa 712  ir nesaīsināma, jo to kopīgais dalītājs ir tikai skaitlis \(1\).
 
Skaitlis \(7\) ir pirmskaitlis, tā dalītāji ir \(1\), \(7\). Un \(7\) pats nav arī otra skaitļa dalītājs.
Skaitļa \(12\) dalītāji ir \(1\), \(2\), \(3\), \(4\), \(6\), \(12\).
 
Daļa 711 ir nesaīsināma, jo abi skaitļi ir pirmskaitļi. Tiem nav citu kopīgu dalītāju, kā skaitlis \(1\).
 
 Daļa 1627 ir nesaīsināma, jo tiem nav kopīgu dalītāju, izņemot skaitli \(1\).
 
Skaitļa \(16\) dalītāji ir \(1\), \(2\), \(4\), \(8\), \(16\).
Skaitļa \(27\) dalītāji ir \(1\), \(3\), \(9\), \(27\).