Teorija

Uzdevumi

1. Rezultāta pareizības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Pareizs vai nepareizs apgalvojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pamatdaļas dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Tukšā vieta tabulā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Nezināmā atslēga I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vārdiski apraksti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Nezināmais darbības loceklis

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Cik reizes ietilpst?

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Dalījums ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Cik reizes lielāks?

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Garā konfekte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Nezināmā atslēga III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nezināmā atslēga IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Ko noskaidrosi, dalot ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Picas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Apgalvojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Ir vai nav pareizs atrisinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Kurš skaitlis?

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. 2 dažādi dalīšanas piemēri

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Atbilstošie skaitļi vienādībā

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Pamatdaļas dalīšana ar veselu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Vesela skaitļa dalīšana ar pamatdaļu

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem