Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamatdaļas dalīšana ar veselu skaitli Informācija un paraugs, kā pamatdaļu dalīt ar veselu skaitli.
2. Vesela skaitļa dalīšana ar pamatdaļu Teorija un paraugi, kā veselu skaitli dalīt ar pamatdaļu.
3. Noderīgo materiālu stūrītis Interneta vietnēs pieejamie tēmai atbilstoši video.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rezultāta pareizības noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatdaļas dalīšana ar skaitli. Prot noteikt, vai dotais piemērs ir atrisināts pareizi.
2. Pareizs vai nepareizs apgalvojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatdaļas dalīšana ar skaitli. Prot noteikt, vai dotais skaitlis ir piemēra atrisinājums.
3. Pamatdaļas dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatdaļas dalīšana ar skaitli.
4. Tukšā vieta tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienādība dota ar simboliem. Dalīšana ar daļu. Doti atbilžu varianti.
5. Nezināmā atslēga I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot aprēķināt nezināmo reizinātāju. Skaitļa vietā ievietots simbols.
6. Vārdiski apraksti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdiski aprakstītas dalīšanas, reizināšana. Doti atbilžu varianti - atbilstošās izteiksmes
7. Nezināmais darbības loceklis 3. izziņas līmenis augsta 2p. Pamatdaļas dalīšana ar skaitli.
8. Cik reizes ietilpst? 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot aprēķināt, cik reizes viens skaitlis ietilpst otrā, cik reizes viena pamatdaļa ietilpst veselajā
9. Dalījums ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Starp 4 atbilžu variantiem atrod vesela skaitļa un dalīšanas rezultātu.
10. Cik reizes lielāks? 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot aprēķināt, cik reizes viens skaitlis ietilpst otrā, cik reizes viena pamatdaļa ietilpst veselajā
11. Garā konfekte 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Starp 4 atbilžu variantiem atrod vesela skaitļa un dalīšanas rezultātu.
12. Nezināmā atslēga III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot aprēķināt nezināmo reizinātāju. Skaitļa vietā ievietots simbols.
13. Nezināmā atslēga IV 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot aprēķināt nezināmo dalītāju. Skaitļa vietā ievietots simbols.
14. Ko noskaidrosi, dalot ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Starp 4 testa atbildēm atrod skaidrojumu, ko nozīmē veselo dalīt ar daļu.
15. Picas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot aprēķināt, cik gabalus iegūs, ja vairākas picas sadalīs pamatdaļās. Teksta uzdevums.
16. Apgalvojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa dalīšana ar pamatdaļu. Prot noteikt, vai piemērs ir atrisināts pareizi.
17. Ir vai nav pareizs atrisinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa dalīšana ar pamatdaļu. Prot noteikt, vai piemērs ir atrisināts pareizi.
18. Kurš skaitlis? 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot aprēķināt vai noteikt iztrūkstošo dalītāju vai dalāmo. Tekstveidā formulēts uzdevums. Piedāvāti atbilžu varianti.
19. 2 dažādi dalīšanas piemēri 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dala veselu skaitli ar daļu, daļu ar veselu skaitli. Abos gadījumos dota daļa, ja vesels skaitlis atbildē, tad saucējs jāraksta 1.
20. Atbilstošie skaitļi vienādībā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Vienādība dota ar simboliem. Dalīšana ar daļu. Doti atbilžu varianti, jānosaka dalītājs un dalījums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas un skaitļa dalījums Citi vidēja 3p. 1. Prot pabeigt teikumu un noteikt, kādu rezultātu iegūst, kad dala daļu ar naturālu skaitli. 2. Izdala pamatdaļu ar skaitli.
2. Izteiksmes apraksts Citi vidēja 1p. Vārdiski aprakstītas dalīšanas, reizināšana, daļas paplašināšana uz doto saucēju. Doti atbilžu varianti.
3. Nezināmā atslēga II Citi vidēja 2p. Prot aprēķināt nezināmo dalītāju. Skaitļa vietā ievietots simbols.
4. Dalīšana ar daļu Citi vidēja 1p. Prot izdalīt veselu skaitli ar pamatdaļu.
5. Barības iegāde Citi vidēja 1p. Skaitļa dalīšana ar pamatdaļu. Sadzīves uzdevums. Lasītprasme!
6. Simbolu uzdevums Citi vidēja 1p. Vienādība dota ar simboliem. Dalīšana ar daļu. Doti atbilžu varianti.
7. Dalīt ar daļu un dalīt daļu Citi vidēja 2p. Dala veselu skaitli ar daļu, daļu ar veselu skaitli. Abos gadījumos dota daļa, ja atbildē jāraksta vesels skaitlis, tad saucējs jāraksta 1.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļas dalīšana ar veselu skaitli 00:25:00 vidēja 11p. Pamatdaļas dalīšana ar veselu skaitli
2. Vesela skaitļa dalīšana ar pamatdaļu 00:30:00 vidēja 11p. Dažādi uzdevumi, kur dala veselu skaitli ar pamatdaļu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas dalīšana ar skaitli un skaitļa dalīšana ar daļu 00:25:00 vidēja 11p. Dažādi uzdevumi abiem dališanas veidiem.