10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Kāpinām 10, 100, 1000, …!
Svarīgi!
Atceries, ka skaitļus 10, 100, 1000 reizinot, saskaita reizinātājiem nulles un pieraksta galā!
1002=100 ·100 \(=\) \(10000\)
103=10 ·10 ·10 \(=\) \(1000\)
Pilnu desmitu, simtu kāpināšana
Lai izkāpinātu pilnus desmitus vai simtus, var izmantot reizināšanas savienojamības īpašību.
3002=300 ·300 \(=\) 3 ·100 ·3 ·100 \(=\) 3 ·3 ·100 ·100 \(=\) 90000
Var arī skaitli sadalīt reizinātājos un kāpināt katru atsevišķi!
Piemēram, kāpinot skaitli 40 kubā, saprotam, ka 40 = 4 · 10, un tad kāpināšana notiek šādi:
403=43 ·103 \(=\) 64 ·1000 \(=\) 64000
Ja pēdējais cipars ir 5
 
Ļoti viegli ir kvadrātā kāpināt skaitļus, kuru pēdējais cipars ir \(5\). Izseko piemēriem!
 
YCUZD_220715_4055_kāpināšana_3.svg
 
Ar šo metodi izkāpini kvadrātā vēl kādus citus šādus skaitļus! Pēc tam, sareizinot rakstos vienu zem otra, pārbaudi, vai atbildes sakrīt!