Darbību secība:
  1. Iekavas
  2. Kāpināšana
  3. Punktiņu darbības (\(·\) un \(:\)) tādā secībā, kā tās ir dotas
  4. Svītriņu darbības (\(+\) un \(-\)) tādā secībā, kā tās ir dotas
Zemāk dotajā piemērā, \(1.\) darbība ir jāveic kāpināšana, pēc tam atņemšana un visbeidzot saskaitīšana.
 
YCUZD_221010_4546_1.svg
Svarīgi!
Atceries, ka saskaitāmos drīkst mainīt vietām! Arī reizinātājus drīkst mainīt vietām! Tomēr ievēro, ka tikai tad, kad nav citas darbības blakus!
\(18 + 46 + 32 = 18 + 32 + 46 = 50 + 46 = 96\)
\(12 · 9 · 5 = 12 · 5 · 9 = 60 · 9 = 540\)
Ja aiz iekavām ir kāpinātājs, tad, vispirms ir jāizrēķina iekavas, lai noskaidrotu, kurš skaitlis ir jākāpina. (Palīgdarbības, ko nevari izpildīt galvā, pildi aiz svītras!)
 
YCUZD_221010_4546_3.svg
 
Rēķini gudri! Ja darbības viena otrai netraucē (viena no otras nav atkarīgas), tad vienā solī tās vari darīt vairākas!
 
YCUZD_221010_4546_2.svg