1. Reizināšanas, dalīšanas paņēmieni un darbību īpašības

  2. Sadalīšana reizinātājos

  3. Kāpināšana