Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kāpināšanas darbība Kāpinātājs, pakāpe; kāpināt kvadrātā un kubā.
2. Dažādu skaitļu kāpināšana Pilnu desmitu, simtu u.t.t. kāpināšana. Divciparu skaitļu, kam pēdējais cipars ir 5m kāpināšana kvadrātā galvā.
3. Kāpināšana un darbību secība Paraugpiemēri darbību secībai, kad viena no darbībām ir kāpināšana.
4. Kvadrāta laukums Kvadrāta laukums. Malas garuma kāpināšana kvadrātā
5. Noderīgo lietu stūrītis Atbilstoši tematam internetā pieejami video mācību materiāli.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ir vai nav vienāds 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kā reizinājumu uzraksta ar pakāpi. Prot noteikt, vai ir pareizi uzrakstīts.
2. Kāpināšana kvadrātā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot kāpināt kvadrātā skaitļus no 1 līdz 10. 2 piemēri
3. Kāpināšana kvadrātā vai kubā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļus līdz 10 prot kāpināt kvadrātā vai kubā.
4. Kāpināšana kubā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot kāpināt skaitļus no 1 līdz 10 kubā. 2 piemēri
5. Kāpināšana rakstos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot rakstos aprēķināt skaitļa otro pakāpi.
6. Vairākas darbības 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot aprēķināt: skaitlis 1. pakāpē; 1 pakāpē; 10, 100, 1000 2.vai 3. pakāpē; 20-90 - pilnie desmiti kvadrātā
7. Kāpināšanas darbība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir bāze, kāpinātājs. Prot uzrakstīt pakāpi un aprēķināt.
8. Kāpināšana 3 - 5 pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot kāpināt skaitļus 0 - 6. Pakāpe pierakstīta ar vārdiem.
9. Skaitļu kvadrātu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No 7 dotiem skaitļiem jāpazīst kvadrāti (līdz100)
10. Skaitļu kubu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No 6 dotiem skaitļiem jāpazīst kubi (līdz 125)
11. Saistītais pieraksts ar kāpināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt izteiksmes a+b^2 vērtību saistītā pierakstā.
12. Summas kvadrāts I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt izteiksmes (a+b)^2 vērtību. Līdz 100
13. Starpības kvadrāts II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt izteiksmes (a-b)^2 vērtību. Līdz 100
14. Skaitļu ķēdīte 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Pēc kārtas jāveic visas piecas darbības: kāpināšana, reizināšana, saskaitīšana, dalīšana, atņemšana
15. Salīdzini izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot salīdzināt izteiksmes ar kāpinātājiem. Kāpinātāji no 2-6
16. Skaitļa kvadrāta iegūšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot noteikt kāda skaitļa kvadrāts ir doto skaitļu kvadrātu starpība, summa, reizinājums, dalījums.
17. Pirmā darbība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aplūkojot doto izteiksmi, prot noteikt, kura darbība ir jārēķina pirmā.
18. Darbību mašīna 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Ar simboliem aizstātas darbību zīmes, arī kāpināšana. Ir jāievieto 3 zīmes, lai iegūtu patiesu vienādību.
19. Kvadrāta laukuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot aprēķināt kvadrāta laukumu. Skaitļi no 3-9, mērvienības mm-m
20. Kvadrāta malas mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmēra malas garumu sava kvadrātam un aprēķina laukumu. Pievieno mērvienību
21. Kvadrāta malas garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zinot kvadrāta laukumu, prot noteikt tā malas garumu. 2 piemēri - mala 4-9, mala vienkāršākie divciparu sk.
22. Māju laukumi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Prot no kvadrātiem izveidotu figūru laukumus salīdzināt, ja zināms kvadrāta malas garums.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpes uzrakstīšana (2000) Citi zema 1 p. 2000.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizā izteiksme Citi zema 1 p. Atrod uzrakstītai pakāpei atbilstošo izteiksmi no dotajām.
2. Tukšās vietas Citi vidēja 3 p. Zina, kas ir bāze, kāpinātājs, pakāpe.
3. Summas kvadrāts II Citi vidēja 2 p. Prot aprēķināt izteiksmes (a+b)^2 vērtību. Līdz 100
4. Starpības kvadrāts I Citi vidēja 1 p. Prot aprēķināt izteiksmes (a-b)^2 vērtību. Līdz 100
5. Apgalvojuma patiesums Citi vidēja 1 p. Prot salīdzināt izteiksmes ar kāpinātājiem. Kāpinātāji no 2-6
6. Pēdējā darbība Citi vidēja 2 p. Aplūkojot doto izteiksmi, prot noteikt, kura darbība ir jārēķina pēdējā.
7. Kvadrāta laukums ar lieliem skaitļiem Citi zema 2 p. Prot aprēķināt kvadrāta laukumu. Mērvienības mm-m

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršāka kāpināšana - ievaduzdevumi 00:25:00 vidēja 10 p. Prot kāpināt skaitļus kvadrātā, kubā. Zina kāpināšanas darbību nosaukumus. Prot aprēķināt kvadrāta laukumu
2. Kāpināšana dažādos uzdevumos 00:35:00 vidēja 12 p. Kāpināšana kvadrātā un kubā, saistītais pieraksts, kvadrāta malas garums, ja zināms laukums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dažādi kāpināšanas uzdevumi 00:25:00 vidēja 9 p. Prot izpildīt kāpināšanas darbību, zina darbības locekļu nosaukumus, prot atrisināt izteiksmes ar kāpināšanu vērtību, aprēķināt kvadrāta laukumu.