Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojums par paralēlām un perpendikulārām malām daudzstūros

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Apgalvojums par četrstūra malām

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Četrstūru raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Figūras laukums I

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Figūras laukums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dažādu izmēru rūtiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Taisnstūris ar dažādām mērvienībām

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Taisnstūra mala

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Nezināmā taisnstūra mala I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Trijstūra laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Trijstūra laukums un perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Tava trijstūra laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Malu garumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Kombinētas figūras laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Kartona figūras laukums pa soļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

7
16. Parka puķu dobe

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Kombinētas figūras laukuma aprēķināšanas izteiksme

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Zālāja sēklu daudzums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Nezināmā trijstūra mala

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. Garākā iespējamā trijstūra mala

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Daudzstūru īpašibas un lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Trijstūra un kombinētu figūru laukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem