Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trijstūra laukuma aprēķināšana Paraugi, kā aprēķināt laukumu trijstūrim ar taisno leņķi.
2. Kombinētas figūras laukums Aplūko kombinētu figūru, tās laukuma atrisināšanas paraugu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojums par paralēlām un perpendikulārām malām daudzstūros 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt, vai attēlā dotajai figūrai ir paralēlas vai perpendikulāras malas. Nosaka - apgalvojums ir patiess vai aplams.
2. Apgalvojums par četrstūra malām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt, vai kāda no četrām dotām četrstūra malām ir tieši 2 vai 3 reizes garāka par kādu citu malu.
3. Četrstūru raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt vienādu malu skaitu un leņķu veidus četrstūrī.
4. Figūras laukums I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka figūras laukumu, ja dots rūtiņu tīkls.
5. Figūras laukums II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka figūras laukumu, ja dots rūtiņu tīkls.
6. Dažādu izmēru rūtiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt taisnstūra laukumu, ja zināms rūtiņas malas garums.
7. Taisnstūris ar dažādām mērvienībām 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot aprēķināt taisnstūra laukumu, ja dotas dažādas mērvienības.
8. Taisnstūra mala 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja ir zināms tā laukums. Vienādas mērvienības.
9. Nezināmā taisnstūra mala I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja ir zināms tā laukums. Dažādas mērvienības.
10. Trijstūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kura no dotajām vērtībām ir trijstūra laukums.
11. Trijstūra laukums un perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt taisnleņķa trijstūra laukumu un perimetru, ja doti visu malu garumi.
12. Tava trijstūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns prot nomērīt trijstūra visu malu garumus un aprēķināt laukumu.
13. Malu garumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt kombinētā figūrā nezināmo malu garumus.
14. Kombinētas figūras laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot aprēķināt kombinētā figūrā nezināmo malu garumus.
15. Kartona figūras laukums pa soļiem 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Prot aprēķināt kombinētas figūras laukumu pēc norādītiem soļiem. Laukuma un garuma mērvienību pārveidojumi.
16. Parka puķu dobe 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot aprēķināt kombinētas figūras laukumu. Secīgi sakārtot kombinētu figūru laukuma aprēķināšanas soļus. Atbilžu variantos doti daļu laukumi.
17. Kombinētas figūras laukuma aprēķināšanas izteiksme 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Prot noteikt, ar kuras izteiksmes palīdzību var aprēķināt kombinētas figūras laukumu un aprēķina to.
18. Zālāja sēklu daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt kombinētas figūras laukumu. Masas mērvienību pārveidojums.
19. Nezināmā trijstūra mala 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot aprēķināt nezināmo trijstūra malu, ja zināms trijstūra laukums. Prot noteikt ciparu summu.
20. Garākā iespējamā trijstūra mala 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Ja dots trijstūra laukums, prot aprēķināt trijstūra garāko iespējamo malu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēlas vai perpendikulāras malas daudzstūros Citi zema 2 p. Prot noteikt, vai attēlā dotajai figūrai ir paralēlas vai perpendikulāras malas.
2. Četrstūru malas un leņķi Citi vidēja 4 p. Prot noteikt vienādu malu skaitu un leņķu veidus četrstūrī.
3. Taisnstūra malas ar dažādām mērvienībām Citi vidēja 3 p. Prot aprēķināt taisnstūra laukumu, ja dotas dažādas mērvienības.
4. Nezināmā taisnstūra mala II Citi vidēja 2 p. Prot aprēķināt taisnstūra malas garumu, ja ir zināms tā laukums. Dažādas mērvienības.
5. Trijstūra laukuma aprēķināšanas izteiksme Citi vidēja 2 p. Nosaka, ar kuras izteiksmes palīdzību var aprēķināt trijstūra laukumu un aprēķina to.
6. Finiera plāksne Citi vidēja 5 p. Prot aprēķināt kombinētas figūras laukumu pēc norādītiem soļiem. Laukuma un garuma mērvienību pārveidojumi.
7. Ābeļu dārza laukums Citi vidēja 3 p. Prot aprēķināt kombinētas figūras laukumu. 2 taisnstūri+trijstūris.
8. Istabas siena Citi augsta 1 p. Prot aprēķināt jumta istabas krāsojamās sienas laukumu, ja ir slīpas sienas un logs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūru īpašibas un lielumi 00:30:00 vidēja 10 p. Daudzstūru īpašības un lielumi. Malas, leņķi. Taisnstūru laukums ar dažādām mērvienībām.
2. Trijstūra un kombinētu figūru laukumi 00:30:00 vidēja 16 p. Trijstūra laukums un perimetrs. Kombinētu figūru laukumi. Nezināmo elementu aprēķināšana, laukuma aprēķināšana pa soļiem, darbību secība.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūru īpašības un lielumi 00:40:00 vidēja 17 p. Uzdevumi par četrstūriem, taisnstūra, trijstūra un kombinātas figūras laukumu.