Teorija

Uzdevumi

1. Konusam apvilkts cilindrs. Tilpumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Konusam apvilkts cilindrs, konusa sānu virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Konusam apvilkts cilindrs. Tilpums, aksiālšķēlums

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Konusā ievilkts cilindrs. Elementu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Konusā ievilkts cilindrs. Augstumu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Konusā ievilkts cilindrs. Augstumi

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Cilindrā ievilktas lodes rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Cilindrā ievilkta lode. Tilpumu sakarība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Cilindrā ievilktas lodes tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Cilindrā ievilkta lode. Cilindra sānu virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Cilindram apvilktas lodes rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Cilindra un apvilktas lodes laukumu attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Cilindram apvilkta lode. Virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Konusam apvilkta lode. Konusa rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Konusā ievilkta lode

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Izpratne par konusa, lodes un cilindra kombinācijām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Konusā ievilktas lodes rādiuss

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Rotācijas ķermeņa veidošanās

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Konusa, lodes un cilindra kombinācijas

Grūtības pakāpe: augsta

11

Materiāli skolotājiem