MATEMĀTIKA II stereometrijas formulas  - Formulu lapa (matemātikas eksāmens, augstākais līmenis)
 
Screenshot_4.png
 
Matemātika I formulu lapā
 
Screenshot_3.png
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas