Cilindrs ir apvilkts ap konusu, ja cilindra viens pamats sakrīt ar konusa pamatu, bet otra pamata centrā atrodas konusa virsotne.
1.svg 
Jebkuram konusam var apvilkt cilindru. Konusa un cilindra simetrijas asis sakrīt.
  
Zīmē ķermeņu kombinācijas aksiālšķēlumu.  
2.svg
 
Hcilindram=Hkonusam=H  
Rcilindram=Rkonusam=R
Piemērs:
Salīdzini konusa un tam apvilkta cilindra tilpumus!
  
Risinājums
Vcilindram=πR2H, bet Vkonusam=13πR2H, tāpēc no Hcilindram=Hkonusam un Rcilindram=Rkonusam, viegli secināt, ka jebkura cilindra tilpums ir 3 reizes lielāks par tajā ievilkta konusa tilpumu.
Atbilde: Konusa un tam apvilkta cilindra tilpumu attiecība ir \(1:3\).
Atsauce:
Materiālu sagatavoja. Mg. math. Laima Baltiņa