ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Cilindram ir apvilkta lode, ja cilindra pamata riņķa līnijas pieder lodes virsmai.
Lodi var apvilkt ap jebkuru cilindru.
8.svg
  
Lodes centrs O atrodas cilindra augstuma viduspunktā.
Kopīgie punkti atrodas uz vienas no divām riņķa līnijām.
 
Zīmē ķermeņu kombinācijas aksiālšķēlumu.
9.svg
  
Lodes un cilindra aksiālšķēlums ir taisnstūris, kuram apvilkta riņķa līnija.
 
Lodes rādiuss Rl ir puse no cilindra aksiālšķēluma - taisnstūra diagonāles.