Teorija

Uzdevumi

1. Sakarības starp leņķiem un malām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Trijstūru veidi pēc leņķa

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Sin vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Sinusu teorēma. Trijstūra mala

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sinusu teorēma. Apvilktas riņķa līnijas R

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Apvilktas riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Cos vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kosinusu teorēma. Malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Kosinusu teorēma. Malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Trijstūra veida noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Kosinusu teorēma. Trijstūra leņķa kosinusa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Kosinusu teorēma. Leņķa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Paralelograma diagonāļu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vektori un kosinusu teorēma

Grūtības pakāpe: augsta

4
2. Patvaļīga trijstūra leņķa aprēķināšana (2019. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Paralelograma diagonāle (2018. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Sinusu teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Kosinusu teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem