Teorija

Uzdevumi

1. Sinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Kosinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Radiānu pārveidošana par grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Grādu pārveidošana par radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Radiānu atlikšana uz abscisu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
8. y=sinx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. y=sinx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. y=sinx īpašības ar radiāniem II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. y=cosx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. y=cosx īpašības ar radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. y=sinx vai y=cosx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Funkcijas vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Funkcijas vērtība, ja dots periods I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Funkcijas vērtība, ja dots periods II

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Funkcija y=sinx

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Funkcija y=cosx

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem