10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Sinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Kosinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Radiānu pārveidošana par grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Grādu pārveidošana par radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Radiānu atlikšana uz abscisu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
8. y=sinx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. y=sinx īpašības ar radiāniem I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. y=sinx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. y=sinx īpašības ar radiāniem II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. y=cosx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. y=cosx īpašības ar radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. y=sinx vai y=cosx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Funkcijas vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Funkcijas vērtība, ja dots periods I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Funkcijas vērtība, ja dots periods II

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Trigonometriskās funkcijas grafiks, īpašības (2018.g.)

Grūtības pakāpe: augsta

6
2. Radiāni un grādi (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Grādi un radiāni (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kosinusa vērtības (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. y=sin(x) grafiks un pētīšana (2012.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Perioda noteikšana (2009. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Funkcija y=sinx

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Funkcija y=cosx

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem