ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Periodiska funkcija
3. Leņķa mērīšana radiānos Grādi un radiāni
4. Radiānu atlikšana uz abscisu ass Koordinātu plakne trigonometrisko funkciju konstruēšanai (praktiski padomi)
5. y = sin x grafiks un tā īpašības y = sin x grafiks un īpašības vispārīgā veidā
6. y = cos x grafiks un tā īpašības y=cosx grafiks un īpašības vispārīgā veidā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sinusu vērtību noteikšana vienības riņķī 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti leņķi no 30 līdz 330, izmanto eksāmena formulu lapu
2. Kosinusu vērtību noteikšana vienības riņķī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti leņķi no 120 līdz 330, izmanto eksāmena formulu lapu
3. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 0, 90, 180, 270, 360 grādi
4. Radiānu pārveidošana par grādiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rezultāts vesels skaitlis
5. Grādu pārveidošana par radiāniem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rezultāts saīsināta daļa. Risina ar proporciju
6. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Radiāni atbilstoši 0, 90, 180, 270, 360 grādiem
7. Radiānu atlikšana uz abscisu ass 2. izziņas līmenis vidēja 3,5 p. Dots, cik rūtiņas ir viena vienība
8. y=sinx īpašības ar grādiem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, lielākā vai mazākā vērtība
9. y=sinx īpašības ar radiāniem I 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Definīcijas, vērtību apgabals, paritāte, funkcijas nulles
10. y=sinx funkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vispārīgā veidā un atsevišķos intervālos
11. y=sinx īpašības ar radiāniem II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, lielākā vai mazākā vērtība
12. y=cosx funkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. y=cosx funkcijas nulles un krustpunkts ar y asi
13. y=cosx īpašības ar radiāniem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, lielākā vai mazākā vērtība
14. y=sinx vai y=cosx īpašības ar grādiem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Definīcijas, vērtību apgabals, periods.
15. Funkcijas vērtību apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. y=a+bsinx vai y=a+bcosx vērtību apgabals
16. Funkcijas vērtība, ja dots periods I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto funkcijas periodiskumu vērtības noteikšanai, periodu pieskaita
17. Funkcijas vērtība, ja dots periods II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto funkcijas periodiskumu vērtības noteikšanai, periodu atņem

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskās funkcijas grafiks, īpašības (2018.g.) Citi augsta 6 p. Nosaka funkcijas nulles, intervālus, konstruē -f(x) grafiku. 2. daļas 7. uzd.
2. Radiāni un grādi (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Grādus izsaka radiānos. Atbilžu izvēle. 1. daļas 1. uzd.
3. Grādi un radiāni (2015. g. eksāmens) Citi zema 1 p. Grādus izsaka radiānos.
4. Kosinusa vērtības (2015. g. eksāmens) Citi zema 1 p. Atrod vienādības.
5. y=sin(x) grafiks un pētīšana (2012.g.) Citi vidēja 4 p. Lielākā vērtība, funkcijas nulles, vienādzīmju intervāli.
6. Perioda noteikšana (2009. g.) Citi vidēja 1 p. Dots grafiks.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcija y=sinx 00:10:00 vidēja 14 p.
2. Funkcija y=cosx 00:00:00 vidēja 9 p.