Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Periodiska funkcija
3. Leņķa mērīšana radiānos Grādi un radiāni
4. Radiānu atlikšana uz abscisu ass Koordinātu plakne trigonometrisko funkciju konstruēšanai (praktiski padomi)
5. y = sin x grafiks un tā īpašības y = sin x grafiks un īpašības vispārīgā veidā
6. y = cos x grafiks un tā īpašības y=cosx grafiks un īpašības vispārīgā veidā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sinusu vērtību noteikšana vienības riņķī 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Doti leņķi no 30 līdz 330, izmanto eksāmena formulu lapu
2. Kosinusu vērtību noteikšana vienības riņķī 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Doti leņķi no 120 līdz 330, izmanto eksāmena formulu lapu
3. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 0, 90, 180, 270, 360 grādi
4. Radiānu pārveidošana par grādiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rezultāts vesels skaitlis
5. Grādu pārveidošana par radiāniem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rezultāts saīsināta daļa. Risina ar proporciju
6. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Radiāni atbilstoši 0, 90, 180, 270, 360 grādiem
7. Radiānu atlikšana uz abscisu ass 2. izziņas līmenis vidēja 3,5p. Dots, cik rūtiņas ir viena vienība
8. y=sinx īpašības ar grādiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, lielākā vai mazākā vērtība
9. y=sinx īpašības ar radiāniem I 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Definīcijas, vērtību apgabals, paritāte, funkcijas nulles
10. y=sinx funkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka vispārīgā veidā un atsevišķos intervālos
11. y=sinx īpašības ar radiāniem II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, lielākā vai mazākā vērtība
12. y=cosx funkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2p. y=cosx funkcijas nulles un krustpunkts ar y asi
13. y=cosx īpašības ar radiāniem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vienādzīmju intervāli, monotonitāte, lielākā vai mazākā vērtība
14. y=sinx vai y=cosx īpašības ar grādiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Definīcijas, vērtību apgabals, periods.
15. Funkcijas vērtību apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 2p. y=a+bsinx vai y=a+bcosx vērtību apgabals
16. Funkcijas vērtība, ja dots periods I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto funkcijas periodiskumu vērtības noteikšanai, periodu pieskaita
17. Funkcijas vērtība, ja dots periods II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto funkcijas periodiskumu vērtības noteikšanai, periodu atņem

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskās funkcijas grafiks, īpašības (2018.g.) Citi augsta 6p. Nosaka funkcijas nulles, intervālus, konstruē -f(x) grafiku. 2. daļas 7. uzd.
2. Radiāni un grādi (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Grādus izsaka radiānos. Atbilžu izvēle. 1. daļas 1. uzd.
3. Grādi un radiāni (2015. g. eksāmens) Citi zema 1p. Grādus izsaka radiānos.
4. Kosinusa vērtības (2015. g. eksāmens) Citi zema 1p. Atrod vienādības.
5. y=sin(x) grafiks un pētīšana (2012.g.) Citi vidēja 4p. Lielākā vērtība, funkcijas nulles, vienādzīmju intervāli.
6. Perioda noteikšana (2009. g.) Citi vidēja 1p. Dots grafiks.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcija y=sinx 00:10:00 vidēja 14p.
2. Funkcija y=cosx 00:00:00 vidēja 9p.