Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļu šķiras

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Tūkstoši ar vārdiem

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Miljoni ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Miljoni ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Miljardi ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Skaitlis ar vārdiem

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Miljardi ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Triljoni ar vārdiem

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Skaitļa nosaukums ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Nenosaukta skaitļu klase

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Skaitļa nosaukšana vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Skaitlis kā šķiru summa (izveido)

Grūtības pakāpe: zema

5
13. Skaitlis kā šķiru summa (uzraksti)

Grūtības pakāpe: zema

4
14. Šķiru vienību sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Pilnas šķiras (desmittūkstošos)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Pilnas šķiras (tūkstoši)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Naturāla skaitļa tuvākie kaimiņi (līdz 100000, solis 1)

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Skaitļa tuvākie kaimiņi (atrod no dotajiem, solis 1)

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Skaitļa tuvākie kaimiņi ( līdz 10 000 000, solis1)

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Trūkstošais skaitlis virknē (solis pilni desmiti)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Trūkstošie skaitļi virknē (solis pilni desmiti)

Grūtības pakāpe: augsta

2
22. Trūkstošais skaitlis virknē (solis pilni simti)

Grūtības pakāpe: augsta

1
23. Puse no šķiru vienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Puse no dotās skaitļu klases (atrodi skaitli)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Puse no dotās skaitļu klases

Grūtības pakāpe: augsta

1
26. Skaitlis pēc apraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Skaitlis pēc apraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Augoša vai dilstoša skaitļu virkne (nosaki)

Grūtības pakāpe: zema

1
29. Skaitļu virknes secība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Augoša vai dilstoša skaitļu virkne (sakārto)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. Izveidot skaitļu virkni

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Darbs ar naturālu skaitļu tabulu (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Skaitļu šķiras (2010)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Naturāli skaitļi pēc lieluma (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Naturālo skaitļu pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Naturālu skaitļu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem