Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimālā skaitīšanas sistēma Klases un šķiras; triljoni, miljardi, miljoni, tūkstoši un vieni.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu šķiras 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst skaitļu šķiras dotajā skaitlī.
2. Tūkstoši ar vārdiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atkārtojums (tūkstoši, vieni).
3. Miljoni ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izlasa un pieraksta naturālu skaitli miljonos.
4. Miljoni ar vārdiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izlasa un pieraksta naturālu skaitli miljonos, ja dotas 2 skaitļu klases.
5. Miljardi ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izlasa un pieraksta naturālu skaitli miljardos.
6. Skaitlis ar vārdiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izlasa un atrod no dotajiem naturālu skaitli miljardos, miljonos, tūkstošos, ja dotas 2 skaitļu klases.
7. Miljardi ar vārdiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izlasa un pieraksta naturālu skaitli miljardos, ja dotas 2 skaitļu klases.
8. Triljoni ar vārdiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izlasa un pieraksta naturālu skaitli triljonos.
9. Skaitļa nosaukums ar vārdiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa un pieraksta naturālus skaitļus līdz vairākiem miljoniem.
10. Nenosaukta skaitļu klase 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Izlasa naturālus skaitļus līdz vairākiem triljoniem, zina, ko izsaka 3 nuļļu pieraksts skaitļu klasē.
11. Skaitļa nosaukšana vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Lasa un pieraksta naturālus skaitļus (līdz miljardam).
12. Skaitlis kā šķiru summa (izveido) 1. izziņas līmenis zema 5 p. No dotajiem atbilžu variantiem, izveidoa skaitli līdz 10'000 kā šķiru summu
13. Skaitlis kā šķiru summa (uzraksti) 2. izziņas līmenis zema 4 p. Uzraksta skaitli līdz 100'000 kā šķiru summu.
14. Šķiru vienību sastāvs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Šķiru vienības sastāvs
15. Pilnas šķiras (desmittūkstošos) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaitļa sastāvs (šķiru vienības), dalīšana ar šķiru vienības skaitli.
16. Pilnas šķiras (tūkstoši) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļa sastāvs (šķiru vienības), dalīšana ar šķiru vienības skaitli.
17. Naturāla skaitļa tuvākie kaimiņi (līdz 100000, solis 1) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaitļu virknē līdz 100 000 nosaka dotā skaitļa "kaimiņu" ar soli 1.
18. Skaitļa tuvākie kaimiņi (atrod no dotajiem, solis 1) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaitļu virknē līdz 10 000 000 no dotajiem atrod norādītā skaitļa "kaimiņu" ar soli 1.
19. Skaitļa tuvākie kaimiņi ( līdz 10 000 000, solis1) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaitļu virknē līdz 10 000 000 nosaka dotā skaitļa "kaimiņu" ar soli 1.
20. Trūkstošais skaitlis virknē (solis pilni desmiti) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaitļiem (lielākiem par 1000) pieraksta “kaimiņus” , skaita no skaitļa atpakaļ ar dažādu soli.
21. Trūkstošie skaitļi virknē (solis pilni desmiti) 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Skaitļiem (lielākiem par 1000) pieraksta “kaimiņus”, skaita no skaitļa uz priekšu vai atpakaļ ar dažādu soli.
22. Trūkstošais skaitlis virknē (solis pilni simti) 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaitļiem (lielākiem par 1000) pieraksta “kaimiņus”, skaita no skaitļa uz priekšu ar dažādu soli.
23. Puse no šķiru vienības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta skaitli atbilstoši nosacījumam - puse no dotās šķiru vienības.
24. Puse no dotās skaitļu klases (atrodi skaitli) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotajiem atrod skaitli atbilstoši nosacījumam - puse no dotās skaitļu klases daudzuma.
25. Puse no dotās skaitļu klases 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Uzraksta skaitli atbilstoši nosacījumam - puse no dotās skaitļu klases daudzuma.
26. Skaitlis pēc apraksta 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta skaitli atbilstoši diviem nosacījumiem ( par un reizes lielāks par kādu skaitli).
27. Skaitlis pēc apraksta 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta skaitli atbilstoši diviem nosacījumiem (par un reizes mazāks par kādu skaitli).
28. Augoša vai dilstoša skaitļu virkne (nosaki) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kura skaitļu virkne ir augoša vai dilstoša.
29. Skaitļu virknes secība 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, vai virkne ir augoša vai dilstoša, nosaka virknes veidošanas soli.
30. Augoša vai dilstoša skaitļu virkne (sakārto) 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sakārto skaitļus augošā vai dilstošā secībā.
31. Izveidot skaitļu virkni 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Sakārto skaitļus augošā vai dilstošā secībā, nosakot nezināmo soli.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs ar naturālu skaitļu tabulu (2016) Citi vidēja 3 p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Skaitļu šķiras (2010) Citi vidēja 1 p. 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.
3. Naturāli skaitļi pēc lieluma (2006) Citi vidēja 1 p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķiras piederība klasei Citi zema 1 p. Zina klašu un šķiru nosaukumus, kā arī šķiras piederību klasei.
2. Skaitļu virkne Citi vidēja 3 p. Izveido augošu vai dilstošu skaitļu vrikni ar doto soli pilnos simtos
3. Skaitļu starpība pilnos simtos un tūkstošos Citi vidēja 1 p. Nosaka divu naturālu skaitļu starpību pilnos simtos un tūkstošos.
4. Skaitļu salīdzināšana Citi augsta 1 p. Salīdzina matemātiskas izteiksmes vērtību ar doto skaitli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Naturālo skaitļu pieraksts 00:20:00 vidēja 9 p. Atpazīst skaitļu šķiras dotajā skaitlī, izlasa un pieraksta naturalu skaitli, zina skaitļu sastāvu šķiru vienībās, prot uzrakstīt skaitli kā šķiru summu.
2. Naturālu skaitļu salīdzināšana 00:20:00 vidēja 12 p. Nosaka naturālu skaitļu kaimiņus, gan nosaka, gan izveido dilstošu vai augošu skaitļu virkni, nosaka izeidotās skaitļu virknes soli.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Naturālu skaitļu pieraksts decimālajā sistēmā 00:20:00 vidēja 8 p. Uzraksta skaitli atbilstoši nosacījumiem. Zina klašu un šķiru nosaukumus, kā arī šķiras piederību klasei. Salīdzina matemātiskas izteiksmes vērtību ar doto skaitli. Izveido augošu vai dilstošu skaitļu vrikni ar doto soli pilnos simtos Nosaka divu naturālu skaitļu starpību pilnos simtos un tūkstošos.