Teorija

Uzdevumi

1. Noteiktais integrālis no konstantes

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Noteiktais integrālis no kx

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Noteiktais integrālis no kx^2

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Noteiktais integrālis no summas kvadrāta

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Noteiktais integrālis, ja pakāpe saucējā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Noteiktais integrālis no kvadrātsaknes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Noteiktais integrālis, ja kvadrātsakne saucējā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Noteiktais integrālis no kvadrātfunkcijas I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Noteiktais integrālis no kvadrātfunkcijas II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Noteiktais integrālis no kvadrātfunkcijas III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Noteiktais integrālis no kvadrātfunkcijas IV

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Noteiktais integrālis no daļas I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Noteiktais integrālis no daļas II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Noteiktais integrālis no a+b/x

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Noteiktais integrālis no algebriskas daļas

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Noteiktais integrālis no cosx

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Noteiktais integrālis no sinx

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Noteiktais integrālis no e pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Noteiktais integrālis no saknes

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Noteiktais integrālis un moduļa funkcija

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Ātruma noteikšana ar integrāli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Ātruma vienādojuma iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Ceļa aprēķināšana ar integrāli I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Attālums starp punktiem ar noteikto integrāli

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Ceļa aprēķināšana ar integrāli II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Ātruma un ceļa aprēķināšana ar integrāli

Grūtības pakāpe: augsta

5
27. Ātruma un koordinātas vienādojumi ar nenoteikto integrāli

Grūtības pakāpe: augsta

9
28. Darba aprēķināšana ar integrāli

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

Materiāli skolotājiem