ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Eksāmena parauguzdevums.
 
Divi punkti vienlaikus uzsāk kustību pa taisni vienā virzienā no vienas un tās pašas vietas. To ātrumi ir v1=5+4t m/s un v2=10 m/s. Kāds attālums ir starp punktiem pēc \(10\) s?
Ja ir zināma ātruma izteiksme un laiks, ar noteikto integrāli var aprēķināt veikto ceļu:
s=t1t2vtdt=xtt2t1
 
s1=010v1tdt=0105+4tdt==5t+4t22010=5t+2t2010==510+21000=250(m)
 
s2=010v2tdt=01010dt==10t010=100(m)
 
Tā kā punkti vienlaikus uzsāk kustību pa taisni vienā virzienā no vienas un tās pašas vietas, tad attālums ir veikto ceļu starpība.
s1s2=250100=150(m)
 
VISC piedāvātie vērtēšanas kritēriji eksāmenā
 
1 punktsAprēķina primitīvo funkciju, lietojot integrēšanas formulas
2 punktiAprēķina attālumu starp punktiem pēc 10 sekundēm, izmantojot noteikto integrāli
ir/navKorekti lieto integrāļa simbolisko pierakstu