Teorija

Uzdevumi

1. Veselu skaitļu kvadrāti

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Veselu skaitļu kubi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vesela skaitļa kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Daļas kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Jaukta skaitļa kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Skaitļu 1 un 0 pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Skaitļu pirmā un nultā pakāpe

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Pakāpju īpašību lietošana (sakne)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kāpināšana (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Daļveida kāpinātājs (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Pozitīvs vesels kāpinātājs (5. klases atk.)

Grūtības pakāpe: zema

7
2. Negatīvs vesels kāpinātājs. Normālforma (7. klases atk.)

Grūtības pakāpe: zema

14
3. Daļveida kāpinātājs

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem