Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Pakāpes jēdziens. Atkārtojums Pakāpes definīcija, īpašības. Negatīvs kāpinātājs
3. Kāpinātājs 1 vai 0 Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0.
4. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju Pakāpes ar daļveida kāpinātāju saistība ar n-tās pakāpes sakni

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselu skaitļu kvadrāti 1. izziņas līmenis zema 1p. No 7 dotiem skaitļiem jāpazīst kvadrāti (līdz 100)
2. Veselu skaitļu kubi 1. izziņas līmenis zema 1p. No 6 dotiem skaitļiem jāpazīst kubi (līdz 125)
3. Vesela skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Kāpināt 3 -5 pakāpē skaitļus no 0 līdz 6
4. Daļas kāpināšana 2. izziņas līmenis zema 2p. Kāpinātājs ar vārdiem.
5. Jaukta skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Jauktu skaitli pārveido par neīstu daļu
6. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 1. izziņas līmenis zema 2p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
7. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveidošana par parastu daļu
8. Skaitļu 1 un 0 pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 5p. 5 izvēļu piemēri. Rezultātā tikai 0; 1 vai -1. Izpratne, ka 0 pakāpē 0 nav jēgas
9. Skaitļu pirmā un nultā pakāpe 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 4 izvēļu piemēri. Rezultātā 1; -1 vai pats skaitlis
10. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpinātājs 1/m
11. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpinātājs 2/m
12. Pakāpju īpašību lietošana (sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. n - tās pakāpes sakne saucējā - pārviedo par pakāpi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana (2013) Citi zema 1p. 12. klases eksāmens matemātikā
2. Daļveida kāpinātājs (2009) Citi vidēja 1p. Veselu skaitli kāpina daļveida pakāpē n/m

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpinātājs - negatīva decimāldaļa Citi vidēja 1p. Skaitļa kāpinātājs ir -0,5. Skaitļi līdz 100
2. Vesela skaitļa pakāpes Citi vidēja 3p. Atbilžu izvēles. 3 piemēri. Kāpinātāji: 1/2, 3/2; -1/2. Bāzes vienādas līdz 100.
3. Pakāpes Citi zema 6p. 2 un 3 pakāpe

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvs vesels kāpinātājs (5. klases atk.) 00:10:00 zema 7p. Izpilda kāpināšanu
2. Negatīvs vesels kāpinātājs. Normālforma (7. klases atk.) 00:10:00 zema 14p. Kāpina negatīvā pakāpē
3. Daļveida kāpinātājs 00:10:00 vidēja 10p. Daļveida pāpinātājs, n-tās pakāpes sakne

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Aritmētika. Skaitļu pakāpes 00:10:00 vidēja 10p. Formatīvā vērtēšana, skaitliski piemēri ar vienu variantu. Kāpinātājs - vesels pozitīvs, vesels negatīvs skaitlis, pozitīva daļa, negatīva daļa