ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
3. Pakāpes jēdziens. Atkārtojums Pakāpes definīcija, īpašības. Negatīvs kāpinātājs
4. Kāpinātājs 1 vai 0 Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0.
5. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju Pakāpes ar daļveida kāpinātāju saistība ar n-tās pakāpes sakni

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselu skaitļu kvadrāti 1. izziņas līmenis zema 1 p. No 7 dotiem skaitļiem jāpazīst kvadrāti (līdz 100)
2. Veselu skaitļu kubi 1. izziņas līmenis zema 1 p. No 6 dotiem skaitļiem jāpazīst kubi (līdz 125)
3. Vesela skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kāpināt 3 -5 pakāpē skaitļus no 0 līdz 6
4. Daļas kāpināšana 2. izziņas līmenis zema 2 p. Kāpinātājs ar vārdiem.
5. Jaukta skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jauktu skaitli pārveido par neīstu daļu
6. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
7. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveidošana par parastu daļu
8. Skaitļu 1 un 0 pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 5 izvēļu piemēri. Rezultātā tikai 0; 1 vai -1. Izpratne, ka 0 pakāpē 0 nav jēgas
9. Skaitļu pirmā un nultā pakāpe 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4 izvēļu piemēri. Rezultātā 1; -1 vai pats skaitlis
10. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpinātājs 1/m
11. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpinātājs 2/m
12. Pakāpju īpašību lietošana (sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. n - tās pakāpes sakne saucējā - pārviedo par pakāpi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana (2013) Citi zema 1 p. 12. klases eksāmens matemātikā
2. Daļveida kāpinātājs (2009) Citi vidēja 1 p. Veselu skaitli kāpina daļveida pakāpē n/m

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpinātājs - negatīva decimāldaļa Citi vidēja 1 p. Skaitļa kāpinātājs ir -0,5. Skaitļi līdz 100
2. Vesela skaitļa pakāpes Citi vidēja 3 p. Atbilžu izvēles. 3 piemēri. Kāpinātāji: 1/2, 3/2; -1/2. Bāzes vienādas līdz 100.
3. Pakāpes Citi zema 6 p. 2 un 3 pakāpe

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvs vesels kāpinātājs (5. klases atk.) 00:10:00 zema 7 p. Izpilda kāpināšanu
2. Negatīvs vesels kāpinātājs. Normālforma (7. klases atk.) 00:10:00 zema 14 p. Kāpina negatīvā pakāpē
3. Daļveida kāpinātājs 00:10:00 vidēja 10 p. Daļveida pāpinātājs, n-tās pakāpes sakne

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Aritmētika. Skaitļu pakāpes 00:10:00 vidēja 10 p. Formatīvā vērtēšana, skaitliski piemēri ar vienu variantu. Kāpinātājs - vesels pozitīvs, vesels negatīvs skaitlis, pozitīva daļa, negatīva daļa